74762. lajstromszámú szabadalom • Folyékony levegővel vagy folyékony oxygénnel és szánhordozóval megtöltött lövedék

Megjelent 1919. évi augusztus hó 8-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74762. szám. XIX/o. OSZTÁLY. Folyékony levegővel, vagy folyékony oxygénnel és szónhordozóval megtöltött lövedék. GESELLSCHAFT FÜR APPARATEBAU A. R. AHRENDT & P. HEYLANDT M. B. H. BERLIN-MARIENDORFBAN. A bejelentés napja 1918 julius hó S-ika. Elsőbbsége 1916 november hó 25-ike. A lövedékekben a folyékony levegővel használt szénhordozó növekedő brisanzia mellett ütés ellen bizonyos érzékenységgel bír. Ennek megakadályozására a találmány szerint a robbantószer olykép van ágyazva, hogy a nagyfokú brisanziával biró szén­hordozó kevésbbé érzékeny robbantószer­anyaggal körülburkoltatik. Ezt pl. olykép eszközöljük, hogy a brisans robbantószert zacskóba töltjük, amelyet a Lövedékben olykép helyezünk el, hogy ürös helyek keletkeznek. Ezen ürös helyeket kevésbbé brisans szénhordozókkal, pl. pa­rafaliszttel, fűrészporral vagy robbantópor­ral töltjük ki. A brisans szénhordozótartalomnak több zacskóba való elosztása és az egyszerű szénhordozónak laza megtöltése folytán a folyékony oxigénnek áthatolása meg­könnyíttetik. Mellékelt rajzon a találmány szerinti lö­vedék hosszmetszetben van föltüntetve. Az (a, a', a") zacskók szénkeverékkei vannak megtöltve, mely folyékony levegő­vel együtt nagyfokú repesztiőhatással .és brisanziával bír. A kevésbbé brisans rob­bantószer (b)-vel van jelölve. A (c) papirlemezcső az oxigénnek jó elosztása céljából perforálva van. (d) jelöli a vákuumteret, melyet az (e) faszén tart fönn. Szabadalmi igények. 1. Folyékony levegővel vagy folyékony oxigénnel és szénhordozóval megtöltött lövedék, azáltal jellemezve, hogy a ma­gasfokú brisanziával bíró szénhordozó egy lökés ellen kevésbbé érzékeny szén­hordozóval van körülburkolva. 2. Az 1. igénypont szerinti lövedék egy fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a töltés több zacskóban van el­osztva úev, hogy ürös terek keletkez­nek, melyek laza szénhordozókkal van­nak kitöltve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest. 4 >i

Next

/
Thumbnails
Contents