74758. lajstromszámú szabadalom • Berendezés Röntgencsövek működtetésére

Méid•»}•**< suhwkríiw W MAGVAK SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI H AS 7475a szám VII g- OSZTÁLY. Berendezés Röntgencsövek működtetésére SIEMENS & HAL.SkE A-G. CÉG BEKUN-SIE MENSSTADTBAN ES bEcsbkn. A bejelentés n»pj» tftl.8 szt:t t,m er hó 5 ike. elsőbbség* 191« #imius h «>-«* A jelen találmány SfiMntgeft-csfivck. loíen izztVKalikl.is ilyen csövek fOkodtörésére való berendezésre \»natk«/ik Az uiabb rtyen fajtájri csövek által s>ol<áltaiott röntgensugárzás kertiénvsége lény egiieg csti|».in u csotes/ültMigiol es intenzitása azonkívül ,i rv . ki •eszttilfolyó .iram erősségétől i'tigg. Ennek megfelelően a ke i'nénység szabályozása az intenzitástól függetlenül tehetséges, fea csak a csövet tápláh) nagyfeszültségű áratníori ás te­sziihségél a bei - de elvett áram e-össégé nek váitozéwftor is megtartja K/ért a közelfekvő utat választották, hogv nagy teljesítiném re képes nagyfeszültségű áramforrásokat használtak, itelvektiek fe­szültsége tág határok közt iüfgetkn a be löliik i^vett áramok erősségétől. A csövek táplálására ezért főleg olyan mtgvfozülr­ségü transzformátorok szolgálnak, rae-I' --knek dpfliéí módja .S főleg impedan­ciája úgy Van megszabva liog- ,iz &rö& terMés folytán a nagyfeszültségű transz i merít: -taNMflHKiH'i. <#»•* nen láthatóan bekovt^ kezö erős terheléseknél teh< sziiltségeses következzék lk ílyen rhc lések léptetnek föl pl. akkui , ha ut unjüst, vezető részeket v-igva/atlanui . nei;. •. Ii.i !io! csmamktsÜK's áll ós iiütés készíttetik elő, főleg a csőben. \ Wi'ntKtn-csövet ..•:,. 'x . > evések teíéá lí.'onvos rugalmasságának kell lennie és x-dig úgy, hogy az általa szolgáltatott re­viiltség ilyen nem kívánt niegu: liclések sságról olyan als­ósom értékre sühed azonnal le, hogy a kezdődő folyamat által fenyegető veszéfe elkeríthetik. vagy iegaláfcb is csökken A jelen Találmány szerint ÍZ urarntej lesztönek a tm terhelésnél bekövetkező nagv feszúltségesese és a csoáran; erőssé­gétől független feszültségszabályozás ezen. látszólag eg\ másnak ellentmondó föltéte­leit efvenloen kielégítek hogy töirénhi 'ik u UMrwéfi- kraaíés

Next

/
Thumbnails
Contents