74718. lajstromszámú szabadalom • Tömör faabroncs és eljárás annak előállítására

Megjelent 1919, évi augusztus hó 2-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. / SZABADALMI LEÍRÁS 74718. szám XX/a. OSZTÁLY­Tömör faabroncs és eljárás annak előállítására. FRANZ WRBKA & SOHN KERÉKGYÁROS CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 november hó 23-ika. Elsőbbsége Í916 február hó 15-ike. A jelen találmány tárgya új rendszerű tömör faabroncs, valamint eljárás előállí­tására. ' • !!: i I. A tömör faabroncs azáltal van jelle­mezve, hogy a futófölület felé nyitott, kes­kenyedő U-alakú keresztmetszetű vasab­ronosból áll, mely a bütülapjukkal kifelé fordított, egyes faszegmensekkel van ki­töltve. Az ezen abroncs előállítására szol­gáló eljárás azáltal van jellemezve, hogy egy párhuzamos szárú U-alakú kereszt­metszetű abroncsot faszegmensekkel töl­tünk ki és megtöltés után oly nyomásnak vetünk alá, hogy az U-alakú keresztmet­szet párhuzamos szárai a futófölület felé konvergálnak, miáltal a kerékabroncs be­felé bővülő keresztmetszetet nyer és a fa­töltést megbízható módon rögzíti. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája példa­képpen az új kerékabroncs két foganatosí­tási alakját keresztmetszetben, illetve ke­resztmetszetben és részleges oldalnézetben szemlélteti. Mint a rajzokból látható, a kerékabroncs az (m) vasabroncsból áll, mely a futófölü­let felé nyitott és ebben az irányban kes­kenyedő, U-alakú keresztmetszettel bír, melybe az egyes (o) faszegmensek oly mó­don vannak behelyezve, hogy bütülapjuk a kerék futófölületét alkotja. A kerékabroncs előállítása oly módon történik, hogy a kezdetben párhuzamos szárakkal bíró U-alakú keresztmetszetű ab­roncsba az ,(o) faszegmensek oly módon helyeztetnek be, hogy bütülapjuk kifelé irányul, azután a vasabroncs szárait meg­felelő sajtóban összenyomjuk úgy, hogy az eredetileg párhuzamos szárak a futó­fölület felé konvergáló állást foglalnak el; ezáltal egyrészt megbízható módon rögzít­jük a fatöltést, másrészt a futófölületben annyira összenyomjuk, hogy a fa kopás ellen tetemes ellenállást tanúsít. A 2. ábrában szemléltetett foganatosítás! alaknál a faszegmensek az élettartam nö­velése céljából sugárirányú, sülyesztett, kellően szétosztott (n) vaspeckekkel van­nak merevítve. Az ily módon előállított abroncs, mely a szokásos módon, megfelelő sajtókon, fő­leg hydraulikus sajtókon szorítható a ko­rékkoszorúra, jó pótlást nyújt a haszná­latos tömörabroncsok helyett. Szabadalmi iqények. 1. Tömör faabroncs, azáltal jellemezve, hogy a futófölület felé nyitott és kes^

Next

/
Thumbnails
Contents