74670. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kőutánzat előállítására

Megjelent .1919. évi július hó ;jO-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74670. szám. XH/f. OSZTÁLY. Eljárás kőutánzat előállítására. LÁNG JÓZSEF FERENC NYŰG. MÁV. ELLENŐR BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 december hó 15-ike. A jelen találmány tárgya eljárás kőutánzat előállítására. Egyrészt a fának megdrágulása, másrészt azon hátrányos tulajdonságai, hogy megda­gad, hasad, vetemedik, a fát számos célra, pl. bizonyos tömegcikkek előállítására alkalmat­lannná teszik. A jelen találmány szerinti eljárás oly kő­szerű külsővel bíró massza előállítását cé­lozza, mely egyrészt a fának fönt említett hát­rányaitól ment, másrészt a hő és légköri be­hatásokkal szemben igen nagy ellentálló ké­pességű. A massza lnilladékanyagból készül úgy, hogy előnyös tulajdonságai mellett olcsó is. A massza előállításának alapanyaga papi­ros, illetve papirosrostok. A találmány lényege az, hogy papiros­rostokat víz hozzáadása mellett, cementtel és gipsszel keverünk és a kapott masszát hydraulikus nyomással sajtoljuk. A massza előállításánál a következőképen járunk el: A í»piroshiilladékot nedvesen foszlatjuk, mely művelet ismert foszlatógépekben, cél­szerűen a hollandiban történik. A foszlatott anyagot csomók és egyéb tisztátalanságok el­távolítása céljából szitákra hozzuk, melyeken a papirosmasszába fölösleges víztől megfoszt­juk. A fölösleges víztől megfosztott tiszta masszát már most gipsszel és cementtel, még pedig románcementtel keverjük. Töltőanyag gyanánt hamut is keverhetünk hozzá. A keve­rési arányt az előállítandó tárgy minősége állapítja meg. A gipsszel, románcementtel és esetleg hamuval való keverés célszerűen szin­tén hollandiban történik. Ha színes kőután­zatot akarunk előállítani, akkor a masszához festőanyagot is adagolunk. Speciális célokra szolgáló massza előállítá­sánál víz helyett mésztejet vagy híg kátrány­oldatot keevrünk hozzá a masszához. A hol­landiból kikerülő masszát hydraulikus nyo­mással lemezekké vagy tetszőleges más alakit 'formadarabokká sajtpljuk. Miután a kőutánzat minősége az alkalmazott nyomás nagyságától függ, célszerűen minél nagyobb nyomást al­kalmazunk. Használati tárgyak előállításánál a hollan­diból kikerülő masszát közvetlenül az előállí­tandó testeknek vagy tárgyaknak megfelelő mintákba öntjük, mely művelet után hydrauli­kus sajtolás következik. A sajtolt lemezeket vagy tárgyakat bizo­nyos ideig nátriumvíz-üvegfürdőbe mártjuk, vízzel leöblítjük, azután esetleg hőlégkamrák­ban megszárítjuk. A kiszárított testeket végül forró lenolajba, viaszkba vagy kátrányba mártjuk, vagy ezen anyagokkal meleg állapotban bevonjuk. A fürdő, illetve bevonat nemcsak fényt köl-

Next

/
Thumbnails
Contents