74603. lajstromszámú szabadalom • Megerősítő szerkezet mótoros járműveknél és efféléknél a kormánykerekek felvételére való tengelyzárak számára

Meljelent 1919. évi julius hó 30-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74603. szám, XX/a OSZTÁLY. Megerősítőszer kezet mótoros járműveknél és efféléknél a kormány kerekek fölvételére való tengelyszárak számára. H. BÜSSING CÉG BRAUNSCHWEIGBAN. A bejelentés napja 1916 január hó 22-ike. Elsőbbsége 1915 január hó 26-ika. A mellékelt rajzon egyik foganatos!tási példájában bemutatott találmány tárgya mótoros járműveknél és efféléknél, a kor­mánykerekeket fölveVő tengelyszárak ágyazására vonatkozik, mely a tengely­szárak gyors és kényelmes megoldását és megerősítését engedi meg. A találmány szerint a (g) kormányten­gelyszár a (h) járműtengelyen elrendezett (a) fügélyes és forgási tengelyen két, (b) és (c) ágyazó hüvely közvetítésével van forgathatóan ágyazva. A (b) fölső ágyazó hüvelyt körülvevő, meg nem osztott (f) ágyazó tömb valamely önmagában véve ismert, oldható megerő­sítő eszköz, pl. a rajzon látható (d) és (e) csavaros szögek segélyével a (g) kor­mánytengelyszárral mereven van össze­kötve. Ez a megerősítés a (d) és (e) csavar szögek eltávoltásávalí megoldható és ezzel az (f). ágyazó tömb a (g) kormánytengely­szárról eltávolítható, amennyiben az (a) függélyes tengelyről fölfelé letolható és egyidejűleg a (g) kormánytengelyszár is az (a) tengelyről lefelé lehúzható. A kormánytengelyszár megerősítése ugyanilyen egyszerű módon történik. Szabadalmi igény. Megerősítőszerkezet mótoros járműveknél és efféléknél a kormánykerekek fölvéte­lére való tengelyszárak számára, az­által jelemezve, hogy a kormányten­gelyszár ágyazó hüvelyek segélyével van a jármű tengelyén elrendezett (a) függélyes forgási tengelyen ágyazva, mimellett a fölső ágyazó hüvelyt körül­vevő, meg nem osztott ágyazó tömb oldhatóan van a kormánytengelyszár­ral összekötve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents