74587. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műbőr előállítására

>1 ejíjélent 1919. évi julius Uo 311-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74587. szám. XI/a. OSZTÁLY­Eljárás műbőr előállítására. KALBERER ELEG1US UTAZÓ ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1917 november hó 14-ike. Jelen találmány eljárás műbőr előál­lítására. Az új eljárás sízerint szerves vagy szervetlen rostanyagot kötőanyag­gal keverünk, enyv- vagy zselatinszerű alkattal, melyet cserzés vagy olajozás által a keverés alatt, előtt vagy után old­hatatlanná teszünk. Emellett a oserzés bármely cserzőanyag által eszközölhető. A keverés által nyert terméket még eset­leg festett bőrolajokkal vagy bőrzsírok­kal itatjuk és mechanikus sajtolás, eset­leg hő- és bizonyos esetekben fénykeze­lés alá vetjük. Az eljárás a következőképem kivitel­ben van ismertetve: Példának okáért 6 isúlyrész bőrenyvet 4 súlyrósz vízben bugyogtatunk, vízfür­dőben történt hevítéssel olvasztjuk ós egy súlyrész glicerinnel és 1 súlyrész glucose-val keverjük, hogy ezen kötő­anyag beszáradását megakadályozzuk. Ezután 5—8 súlvrész keverékhez 1 slúly­rész bármely szerves vagy szervetlen rostanyagot vízfürdő hőmérséklete mel­lett erős keveréssel vagy gyúrással hozzáadunk. Ezen kezelés után a keve­rékhez még cserzőanyagot teszünk és pedig 0-3 súlyrész káliumbichromát és 0-7 súlyrész vízből vagy 0-2 súlyrész 35% formaldehyd és 0-5 súlyrész vízből álló oldat a legelőnyösebbnek mutatko­zott. Miután a rostanvag és cserzőanvágból az olvadt bőrenyvvei lehetőleg egyenle­tes keveréket értünk el, ezen keveréket pl. 5—10 mm. vastagságban lapos for­mákba, vagy egy alkalmas sebeséggel mozgó szállítószalagra öntjük. Ezután alkalmas sajtolással még v a fölösleges enyvet eltávolítjuk és miután az így nyert anyag merevedéséig lehűlt, még újabbi erősebb sajtolás alá vesszük, az­után fény behatása alatt kezeljük, lehe­tőleg napfénnyel, hogy a chromcserzést tökéletesítsük, mimellett még bizonyos kiszárítást is eszközlünk. Az így nyert anyag a bőrhöz igen ha­sonló. Ilogy rugalmasságát és erősségét még emeljük, bőrolajjal vagy zsírral, mint például halzsírral itatjuk ós közvet­len utána még egyszer sajtoljuk. A célnál: megfelelően, melynek a mű­bőr szolgáljon, a munkafolyamatok és ez alkotóanyagok, enyvek, rostanyagok és cserzőanyagok, megváltoztathatók. A cserzést például a kész, de nem olajozott anyagon elvégezhetjük, ha azt bichro ináttal, általában chromsóformaldehyd­vagy tölgvkéregkivonat-oldattal átitat­juk. Úgyszintén kósiz szövetek, nemez,

Next

/
Thumbnails
Contents