74496. lajstromszámú szabadalom • Gőzgéppel és villamos erőátvitellel hajtott hajó

Megjelent 1919. évi július lió 145-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74496. Bzám. XV/o. OSZTÁLY. Gőzgéppel és villamos erőátvitellel hajtott hajó. SIEMENS-SCHUCKERTWERKE G. M. B. H. CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 julius hó 26-ika. Elsőbbsége 1918 julius bó 28-ika. A találmány gőzerővel hajtott hajók új liajit-ó­berend-ezésére vonatkozik, amely hajók csavar­jait villamos erőátvitellel működtetjük. A gőz­gépeket- a. viliit mos generátorokkal t. i. nem az ismert mód szerint a kazántelep végén alkaStoaz­zuk, hanem két v-a.gy több kazánesoportot létesí­tünk és a .villamosságot fejlesztő gépeket: közöt" tük rendezzük öl. A osiatolt rajzom vázlatosan a találmányinak egy kiviteli alakját tüntettük föl. A hajó tes­tében a (k) kazánok két (a) és (b) csoi>ort!baa íeküsznek, gőzük- a (c), illetve (d) csövön, va­lamint asz (e) aárótolattyúkon az (f) gőzgépekbe áramlik, amelyek (dugattyús gőzgépek, vagy itur­binák gyanánt tetszőleges esserkeaettel lehetnek kiképezve. Ezek a gőzgépek villamos (g) gene­rátorokat hajtanak, amelyeknek árama a (h) vezetékekbe áramlik, villamos motoroknak és ezek útján a liajó csavarjainak hajtása céljából. Emez elrendezésnek az eddig ismert kivóteloV kel szemben igen jelentős előnyei vannak. Mint" hogy a gőz a kazántelep közepén használtatik el, a vezetékeket a legnagyobb gőzátmenet helyéu valamennyi ismert kazlánösszeállításnál föl­merülő gazáramnak csupán a felére kell, hogy méretezzük. Minthogy továbbá a gőz útja a ka­zánoktól ,a gétpekig csupán kb. fél! akkora, mint az ismert kazán elrendezéseknél, a gőzfeszültség esését- csökkenthetjük,' vagy pedig, ami rendkívül előnyös, ugyanannál a feszültségnél nagyobb gőzsebességet engedhetünk meg. A csővezetékek keresztmetszete és- falvastalgsága, tehát a súlya is nagymértékben csökkentetik. Az ezzel elért,, megtakarított súllyal és térrel) szemben a hosz­szabb villamos vezetékek nem jönnek tekintetbe. Az üzem biztonsága a. leírt berendezéssel je­lentősien nagyobbodik, -minthogy egy gőzvezeték­nek pl. lövedék folytán bekövetkező megsérülésé" vei a gőzellátás, tehát a; gépteljesítmény a leg­rosszabb esetben a felére csökken, míg w ismert­ei rendezésinél', melynél valamennyi kazán részére átmenő vezetékeket kell használni, a gőzvezeték megsértésével m egész üzem megbénul. A leírt elrendezésben célszerűen és könnyen kivihető módon a hajón elől és hátul fekvő sze­ne® egész külön úton juttathatjuk az elöl, illtetve hátul fekvő kazénosoporthoz. Ezzel a szén szál­lítására az elképzelhető legrövidebb útait nyer­jük, a téiiszükséglet pedig csökken. A gőz ós a szén vezetéséire való szerkezet esze­rint k'isíibb célt nyújt és az üzem teljes meg" zavarásának veszélye jóval kisseibbé vált. A súly­nak és a térnek megtakarítása folytán azonkívül több árút vagy szenet lehet fölvenni, mely utóbbi esetiben a működiósd sugár nagyobbá válik. A csővezetékeknek további kurtítása végett a

Next

/
Thumbnails
Contents