74464. lajstromszámú szabadalom • Jobb- és baloldali zár gyanánt használható zár

"VI égje lent 1919. évi jnlius üó 12-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74464. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Jobb- és baloldali zár gyanánt használható zár. KNAPP WALTER ÉS KNAPP ALEX GYÁROSOK VELBERTBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 16-ika. Elsőbbsége 1916 juliaa hó 26-ika. A találmány tárgya a reteszen alkalmazott -szimmetrikus kulcsbezzentőkkel ellátott zár. mely az őrkarikának változtatása vagy át­állítása nélkül jobb- és baloldali zár gya­lui a l használható. Az ily ismeretes zárokból a találmány tárgya abban különbözik, hogy a retesz középvonalában elrendezett helytálló csap körül forgatható rekeszti) két oldala egy­mással szintén szimmetrikus, illetve a kulcs részére szintén szimmetrikus bezzentőkkel van ellátva és e mellett1 egy kétoldalt szintén szimmetrikus rúgó hatása alatt áll, mely a rekesztőnek jobbra és balra való forgatását ugyan megengedi, azonban azt állandóan középhelyzetébe vezeti vissza. A rekesztő középső részén azonkívül egy záróorr van elrendezve, mely a rekesztő középáMsa mel­lett egy retesz előtt vagy mögött középvonala irányában elrendezett zárópecekbe kapasz­kodván, a reteszt zárt vagy nyitott helyzeté­ben rögzíti. A retesz zárópecke egy a retesz középső kivágásába nyúló nyílalakú toldat­rekesztőnek a középállásba való visszacsap­ból áll, mely a retesz zárt helyzetében a panását meggátolja úgy, hogy a retesz a rekesztőrúgó hatása alatt tartatik. Mellékelt rajzon egy bútorzár foganatosi­tási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra egy jobboldali zár gyanánt hasz­nálható zár nézete nyitott helyzetben; a 2. ábra ugyanaz zárt helyzetben levett födéllel; a 3. ábra keresztmetszete A—A vonal irá­nyában; a 4. ábra keresztmetsze B—B vonal irá­nyában; az 5. ábra a retesz nézete; a 6. ábra a rekesztő nézete; a 7. ábra a rekesztőrúgó kétféle nézete; a 8. ábra a zárnak fiókzár gyanánt való alkalmazását mutatja; a 9. ábra a zárnak baloldali zár gyanánt való alkalmazását mutatja. Az (1) retesz a (2) homloklemezben és (3) hasítékánál fogva a (4) zárlemezre erősített (5) pecken van vezetve és ismert mód szerint a szimmetrikus (6) kulcsbezzentőkkel van ellátva a zárlemezre erősített tüske egyike vagy másika résziére. Közvetlenül a reteszen fekszik a (8) re­kesztő, mely a (9) zárfödélre erősített (10) pecek körül forgathatóan van tartva, mi mellett ezen pecek a retesz középvonala irányában van elrendezve. Ezen rekesztő kétoldalt szintén szimmetrikus és a retesz (6) bezzentőinek megfelelően 11 és 12 tolda­tokkal van ellátva. (6. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents