74438. lajstromszámú szabadalom • Keresztűlvarrott lábbeli

Megjelent 1919. évi julius hó 12-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74438. szám. I/b. OSZTÁLY­Keresztülvarrott lábbeli. LAUBRICH ALBERT ÜZLETVEZETŐ DRAMMENBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 26-ika. Elsőbbsége 1916 november hó 13-ika. Az úgynevezett keresztülvarrott láb­belieknél eddig a fölső bőr szélét keresz­tülmenő szögekkel erősítették a bélés­talpra, mely szögeket a béléstalp belső oldalára ráhajlították. Ezek a ráhajlítások a cipőben egész sor lpdudorodásokat képeznek, melyek hor­dásnál meglehetősen érezhetők, főleg ha a láb nagyon fölmelegedik. Ezt a hátrányt, a találmány szerint, igen egyszerű elrendezéssel kerüljük el. Az elrendezést a mellékelt rajz tünteti föl, melyen az 1., 2. és 3. ábra a béléstalp és a fölső bőr összeerősítésének három munkafokozatát ábrázolja, míg a 4. ábra az ismert módon készült cipő keresztmetszetét mutatja. Az (1) fölső bőr (2) szélét eddig (4. ábra) a (3) béléstalpra ráhúzták és keresztül­menő (8) fémszögeikkei kötötték össze a béléstalppal, mely szögek (9) belső végét meggörbítették, ül. a béléstalpra ráhajlí­tották. Azután a (6) járótalpat a keresztül­menő (7) varrással varrták föl arra. A jelen találimány szerint ellenben az ,(1) fölső bőr (2) szélét (4) zárókampók­kal, szögekkel vagy hasonló eszközökkel erősítjük a (3) béléstalpra, mely szögeik, stb. a fölső bőr (2) szélén egy, a (3) bélés­talp külső oldalán önmagában véve ismert módon fölhasított (5) nyelven mennek ke­resztül. Erre azután az eddigi módon varr­juk föl a (6) járótalpat. Szabadalmi igény. Keresztülvarrott lábbeli, azáltal jellemezve, hogy az (1) fölső bőr (4) zárókampók­kal. szögekkel, vagy effélékkel van megerősítve a (3) béléstalpon, mely szögek, stb. a fölső bőrnek a bélésr talpra ráhúzott szélén és egy, a bélés­talp külső oldalán lévő közönséges (5) varrási nyelven mennek keresztül, míg a (6) járótalp a szokott módon keresz­tülmenő (7) varrással van a fölső bőr szélére és a béléstalpra rávarrva. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents