74424. lajstromszámú szabadalom • Nagyfeszültségű transzformátorok semleges pontjának kivezetése

Megjelent 191i>. évi junius hó 30-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74424. szám. VII/g. OSZTÁLY. Nagyfeszültségű transzformátorok semleges pontjának kivezetése. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1918 március hó 13-ika. Elsőbbsége 1917 február hó 13-ika. Nagyfeszültségű forgóáram számára való transzformátoroknál gyakran szük­ségesnek mutatkozik a semleges pontnak a nagyfeszültségű oldalon való kivezetése. A transzformátor födelén és belsejében rendelkezésre álló hely sok esetben nem elegendő ahhoz, hogy a semleges pont szo­útóját elrendezhessük. Ennek következté­ben eddig az olajtartály méreteit és ezzel együtt az olaj mennyiségét növelni kellett vagy pedig a vezetéket az olajtartály ol­dalán alkalmazott nyílásokon kellett ki­vezetni. A találmány tárgyát képező elrendezés lehetővé teszi, hogy a semleges pontot a transzformátor olajtartályának méreteitől függetlenül vezethessük ki, amit azáltal érünk el, hogy a semleges pontból kiinduló vezetéket az olajtartály oldalnyílásához csatlakozó és vele közlekedő melléktar­tályban körülbelül a szekrény födelének magasságáig vezetjük, ahol a semleges pont kivezetése célszerűen átvezető szige­telőhöz csatlakozik. Azon ismert elrendezéssel szember,. melynél az átvezető szigetelőt a szekrény falán alkalmazták, a találmány tárgyának az az előnye, hogy a szigetelőnek az e/en a helyen uralkodó nagy olajnyomással szemben való tömítése fölöslegessé válik. A régebbi elrendezés továbbá azért is hátrányos, mert a szekrényfalon elrende­zett szigetelő a transzformátor szállításá­nál igen könnyen megsérülhet. A mellékelt rajz ábrái a találmány tár­gyának foganatosítási alakjait mutatják. Az 1. ábrán föltüntetett kivitelnél az (a) olajtartályban a (b) nyílás van kiképezve, melyen a (d) semleges pontból kiinduló (c) vezeték áthalad, a (b) nyíláshoz csatla­kozó és az olajtartállyal közlekedő (e) melléktartályban körülbelül az (f) transzformátorfödél magasságáig halad és itt esetleg a (g) átvezető szigetelőhöz csatlakozik. A semleges pont kivezetésé­nek könnyebb behúzása és forrasztása cél­jából az (e) melléktartály kezelőnyílások­kal lehet ellátva (2. ábra). A leírt szerkezetet abban az esetben is előnnyel használhatjuk, ha a semleges pont a tekercselés fölső végén fekszik. Szabadalmi igények. 1. Nagyfeszültségű transzformátorok sem­leges pontjának kivezetése, melynél a semleges ponthoz csatlakozó vezeték az olajtartály oldalnyílásán át van ki­vezetve, azáltal jellemezve, hogy a semleges pontból kiinduló vezeték az

Next

/
Thumbnails
Contents