74408. lajstromszámú szabadalom • Főzelékvágó

Megjelent 1919. évi junius hó 3G-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74408. szám. X VLLL/A. OSZTALY. Főzelékvágó. PA1TZ GUSZTÁV KERESKEDŐ LIPCSÉBEN. A bejelentés napja 1918 májas hó 21-ike. A találmány olyan főzelékvágóra vonat­kozik, amelynél a főzeléknek szélességilány­ban valö szétosztására helytálló késsorok csíkokat érhessünk el, a/ (a), (b) és (V) vezető lécek a (P) alaplemezen a találmány értelmében a késsorok csupán külső oldalán vannak elrendezve és a szétosztott főzelék­nek levágására a főzelék vezetési irányához haránt fekvő kés szolgál. Az eddig ismeretes vannak elrendezve. Ha már most a főzeléket előzetesen szétosztottuk, ami ismeretes módon akképen történik, hogy a főzeléket a (B A> i'yeníajta főzelék vágóknál az aprítandó főzeléket a szétosztó feéssorok fölött kény­szervezeték vezeti, ami azzal a hátránnyal jár, hogy csak meghatározott szélességű csí­kok érhetők el, hacsak a késsorok nincsenek kicserélhetően elrendezve úgy, hogy elővágás után olyan késsorok helyezhetők be, ame­lyeknél a kések egymástól kisebb távolság­ban fekszenek. Ez azonban körülményes és jelentékeny időveszteséget okoz. Ezzel szem­ben a találmány abban áll, hogy vezető­irányban az (x) késsor fölött és az (A ü> irányban az (y) késsor fölött mozgatjuk, úgy azon esetben, ha az elért csíkszélességgel nem elégszünk meg, hanem finomabb csíko­kat akarunk, úgy a főzeléket például a (D> pontnál a (b) oldalLéctől kissé elnyomjuk és a (C A), valamint (A B) irányban ismét a késsorok fölött mozgatjuk. Ezt mindaddig ismételhetjük, míg a kívánt finomságot el nem értük. A főzelék ily módon egészen pépszerű állapotba hozható anélkül, hogy a lécek a szétosztó késsorok csupán egyik oldalán vannak elrendezve, míg ezen kés­sorok másik olda'án a szétosztandó főzelék számára az alaplemezen akadálytalan moz­késsorokai ki kellene cserélni. A főzelék végül (z)-nél ismeretes módon levágható. A vezetőlécek a késsorok belső oldalán is ren­dezhetők el, amikor a késsorok külső oldala gási lehetőség áll fönn. A találmány tárgyát tevő főzelékvágó egy kiviteli alakja a mellékelt rajzon példaképen vázlatosan fölülnézetben van föltüntetve. A helytálló (x) és (v) késsorok a főzelék­nek szélességirányban való szétosztására szolgáltunk. Hogy emellett tetszőleges finom szabadon marad. Szabadalmi igény. Főzelékvágó, amelynél a főzeléknek széles-Siégirányban való szétosztására helytálló késsorok vannak elrendezve és a szétosz-I

Next

/
Thumbnails
Contents