74350. lajstromszámú szabadalom • Minden irányban állítható, a kemencefejben ágyaztt gázlángzó forgó kemencék részére

3Iegjelent 1919. évi junius lió* 21-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74850. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Minden irányban elállítható, a kemencefejben ágyazott gázlángzó forgó kemencék részére. IFŐ OFENBAU G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A 74012. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, me'ynek bejelentési napja 1918 május hó 29-ike. Elsőbb­sége 1915 május hó 26-ika. Jelen találmány tárgya javítás a 74012. sz. szabadalommal védett lángzón, mely­nél a tüzelőanyag- és léghozzávezető csö­vek a lángzónak üreges forgáscsapjaiba torkolnak és célja, hogy a lángzónak könnyű kezelését lehetővé tegye. A találmány szerint a lángzó egy a ke­mencének hosszirányában eltolható, ko­csin függőkarok segélyével forgathatóan van föküntetve és a lángzónak forgás­csapjaiba torkoló tüzelőanyag és léghoz­závezető csövekbe folyadékzárak vannak beiktatva úgy, hogy a lángzót függélyes tengelye körüli forgásában követhetik. A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakját tünteti föl és pedig az 1. ábra a lángzónak, a kemencefejnek és a forgócsöveknek hosszmetszete, a 2. ábra harántmetszete. Az (1) kemencefejbe torkoló (2) lángzó üreges (3) forgáscsapokkal bír, melyeket az (5) és (6) tüzelőanyag- és léghozzáve­zető csövekkel (4) tömszelencék kötnek össze és melyek a lángzónak forgatását vízszintes tengely körül lehetővé teszik. A tüzelőanyag- és léghozzávezetésre szol­gáló (3) forgáscsapok (7) függőkarokra van fölfüggesztve, melyek a (2) láug­zófejnek ágyazására szolgálnak. A lángzó fölött a síneken futó, a kemencének hossz­irányában eltolható (8) kocsi van alkal­mazva, mely a (7) függőkarokkal szilár­dan összekötött, a (9) csap körül forgat­ható (10) lemezt tartja. Ezáltal a lángzó­nak forgatása függélyes tengelye körül le­hetővé válik. Hogy az (5) és (6) tüzelő­anyag- és léghozzávezető csövek ezt a forgást követhessék, ezekbe a vezetékek­be (11) folyadékzárak vannak beiktatva. A leírt berendezés lehetővé teszi, hogy a (2) lángzót úgy függélyes tengelye körül forgathatjuk, valamint a kemencének hosszirányában el is tolhatjuk úgy, hogy a lángzó kényelmesen kicserélhető. Szabadalmi igények. 1. A 74012. sz. szabadalom szerinti, min­den irányban elállítható, a kemence­fejben ágyazott gázlángzó gázkemen­cék részére, azáltal jellemezve, hogy a függélyes tengelye körül forgatható és a kemencének hosszirányában ismert módon eltolható lángzó üreges (3) csapjaival (7) függőkarokon függ, me*

Next

/
Thumbnails
Contents