74343. lajstromszámú szabadalom • Megerősítő szerv sátorhéjakhoz

Megjelent 1919. évi junius hó 21-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74343. szám. Vili/h. OSZTÁLY. Megerősítő szerv sátorhéjakhoz. FRÖHLICH & WOLFF CÉG CASSELBEN. A bejelentés napja 1915 január hó 27-ike. A jelen találmány tárgya sátorhéjakhoz való megerősitőszerv, melynek segélyé­vel lehetővé válik, hogy egymásmelleit vagy egymásmögött álló sátrak egy, vagy több vászonfalát, sarkaikban megerősí­tett gyűrűkön, vagy azokon megerősített kotélhurkokon keresztül a padlóhoz sze­gezzük úgy, hogy a sátorvászonfalak köz­vetlenül a (földön feküsznek föl. Ez'i a célt, a találmány szerint,* úgy érjük el, hogy egy hidegen húzott acélcsőből készült rudat egyszerű, vagy kettős gyürüalakú, zárt fejjel látunk el, mely fejek a rúd be­verése után, nem csak a sátorvászonfala­kat szorítják a padlóihoz, hanem vihar­zsinegek, vagy effélék keresztülfüzését is lehetővé teszik. A mellékelt rajzon ilyen sátorburok­megerősítő rudaknak két foganatosítási példája van bemutatva. Az 1. ábra egyoldali fejjel bíró ilyen sátor­rudat, míg a 2. ábra kétoldali fejjel bíró rudat ábrá­zol; végül a 3. ábra egy kétoldali fejjel bíró rúd al­kalmazását mutatja pl. két szomszédos sá­tor egy-egy vászonfalának összeerősíté­sénél. Az 1. ábrán (a) egy, pl. félkörkereszt­metszetű acélcsőből álló sátorrúd szárát, (b) pedig hegyét jelöli. A rúd egyoldali zárt feje (c)-vel van jelölve. A 2. ábrán (d) egy, pl. körkeresztmet­szetü acélrúd szára, (e) pedig hegye. A kétoldali, pl. temperált öntvényből ké­szült, két (f) és (g) füllel bíró rúdfej a (d) acélrúdszárba van beillesztve. A 3. ábrán (h) ós (i) két szomszédos sátor vászonfalát jelöli, mely falak szé­leibe (k) és (1) fémgyűrűk, vagy kötélsze­mek vannak beerősítve. A sátorfalak meg­erősítésére, a rajzolt foganatosítási példá­nál, a 2. ábrának megfelelő acélrudakat használunk; lehet azonban egyszerű, az 1. ábrának megfelelő rudakat, vagy két-két ilyen rudat, kettős elrendezésben is, a sá­torfalak gyűrűin keresztül, a földbe be-1 verni.

Next

/
Thumbnails
Contents