74316. lajstromszámú szabadalom • Tagolt hajtószíj

Megjelent 1!>19. évi junius tió 21-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74816. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Tágolt hajtószíj. SILBERMANN JUSZTIN GYÁRTULAJDONOS NÜRNBERGBEN. A bejelentóu napja 1917 december hó 17-^ke. Elsőbbsége 1916 november hó 29-ike. A találmány tárgya oly tagolt hajtószíj, miely különösen erősen változó terhelésekre alkalmas, mert meghatározott túligónybevé­telek számára, a fokozott húzó igénybevétel­nél önműködően résztvevő, a bőrlemezek ki­szakadását meggátló erősítéseket tartalmaz. Ez utóbbiak a szíjba beillesztett, lapos fém­lemezekből képezett láncokból állanak, amely fémlemezek oly (holtjátékkal vannak a bőrle­mezek összefoglalására szolgáló szögecsek álltai képezett csuklócsapokra fölfűzve, hogy a szíjba illesztett láncok a tagolt hajtószíj húzó (igénybevételében csak ,a bőrtagok na­gyobb nyúlásakor vesznek részt, míg a kisebb, a mlegengedetít húzó igénybevételnél föllépő nyúlás mellett még ,nem lépnek mű­(ködésbe. Ezáltal normális terhelésnél a tökéletes rugalmasságot megtartjuk, míg túlterhelés föllépésekor a behelyezett fémláncok a bőr­tagok kiszakadását és így a szij megsérülé­sét meggátolják. A találmány tárgya a mellékelt rajzbán van föltüntetve, melyen 1. áhra a hajtószíj elölnézete, részben metszve^, 2. ábra pedig a szíj oldalnézete. Mint a rajzból látható, a hajtószíj nagyobb számú (a) bőrtömbfből áll, melyek egymással összeragasztott, és egymásra sajtolt (b) bőr­darabkákból, pl. bőrhulladékokból vannak készítve. Ezen bőrtömbök (c) szögecsek ré­vén vannak egymással csuklósan összekötve. Ezen tagolt szíj két külső széle mentén vé­geiken lekerekített (d) fémlemezekből képe­zett csuklós lánc van beszerelve, mely ugyan­csak az emiitett szögecsek révén van a tagolt lánccal, ill. ennek bőrtömbjeivel összekötve. A (g) bőrlemezek zárják lé emellett kétoldalt a szíjat. Annak meggátlására, hogy a (d) fémlle­mezek a szíjtárcsára fölfussanak és ezt meg­sértsék, a lemezek magassága kisebb, mint a hajtószíj bőrtagjaié. A fémlemezek (f) hosszlyukakkal vannak ellátva, amelyek úgy vannak elrendezve, hogy a lemezeknek a tagolt szíjba való besze­relése után a (c) szögecsek ,a szíj normális igénybevételekor a hosszlyufcak belső határ­éileibez támaszkodnak, amidőn is a fémlán­eoik egyáltalában nem szenvednek igénybevé­telt. Csupán ha a szíj igénybevétele megha­ladja a rendes mértéket, amidőn is a bőr­tömbök átmenetileg rugalmasan megnyúl­nak, tolódnak el a (c) szögecsek a fémleme­zek hosszlyukainak vezetékében annyira, hogy a lyukak külső határolószéléhez fék­szenek.

Next

/
Thumbnails
Contents