74314. lajstromszámú szabadalom • Tengeri-, répa-, bab- és tökmagvetőgép

Megjelent 1!>19. évi junius tió 21-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74314. szám x/a. OSZTÁLY. Tengeri-, répa-, bab- és tökmagvetó'gép. RECH KÁROLY GÉPKERESKEDŐ SZÁSZVÁROSON. A bejelentés napja 1918 május hó 23-ika. jelen találmány tárgya tengeri-, répa-, bab- és tökmagvetőgép, mely az eddigi ezen célra használt gépekkel szemben egyszerűségén, könnyű kezelhetőségén és olcsóságán kívül többféle előnnyel bír. Lé­nyegében az eke taligatengelyére kapcsolt használaton kívül kiiktatható taligás vető­szekrényből áll, melynek tengelyére a vetőmagkerék van ráékelve úgy, hogy szántás közben a vetőmag a szekrény al­jából kinyúló tölcséren kihull. A vetőgép minden szerszám nélkül az eketaligára könnyen föl- és leszerelhető. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a vetőgép oldalnézete, a • 2. ábra ugyanennek nézete a másik ol­dalról a taliga nélkül, a 3. ábra a szántógépre kapcsolt vetőgép vázlatos képe használati helyzetben, a 4. ábra ugyanoly nézet a vetőgép kiik­tatott helyzeténél. A vetőgép áll az (a) oldalrudakkal bíró kétkerekű (b) taliga (c) tengelyére lazán ráhúzott, lefelé célszerűen megszűkülő (d) vetőmagtartályból, melynek alsó oldalából a tölcsérszerű (e) vetőcső ágazik el. A taliga (c) tengelyére a (d) tartály vagy szekrény belsejében az (f) táskákkal bíró ismeretes (g) vetőmagkeverék van ráékelve, melyből a magvak a szekrény­től fallal elkülönótett és alul az (e) töl­csérbe kitorkoló térbe hullanak. A (d) magszekrény egyik oldalán az (a) * oldalrudakat elforgatott helyzetükben (2. ábra) fogvatartó rúgóhatás alatt álló fo­gantyús (h) kilincsszerkezet van elren­dezve. Az (a) rudak hosszuk változtatására is­meretes beállítólyukakkal vannak ellátva. Használat közben a vetőmagtaliga az (a) rudak (i) végénél fogva rá van kapcsolva az eketaliga tengelyére (3. ábra) úgy, hogy a vetőgép (b) kerekei a földön járnak. Szán­tás közben a (c) tengely forgása követ­keztében az ezzel együtt forgó (g) kerék a szekrényben lévő vetőmagvakat az (e) tölcséren át az (f) táskák által fölszedett rrfértékben kihullatja. Ha a vetőgépet ki akarjuk iktatni, akkor az (a) oldalrudakat a (h) kilincsszerkezet­tel lefelé elforgatott helyzetükben fogva -tartjuk és az egész vetőgépet fölemelve a (j) láncnál fogva fölső helyzetében rögzít­jük, mikor is a vetőszekrény megtartja egyenes helyzetét (4. ábra). A föntebljiekben leírt vetőgép az ismer­tektől a következőkben tér el:

Next

/
Thumbnails
Contents