74254. lajstromszámú szabadalom • Berendezés öblítő fúrásra

Megjelent 1919. évi jnnins lió 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74254. szám. XX l/e. OSZTÁLY Berendezés öblítő fúrásra, ><: SCHÖNSTEIN JAKAB HIVATALNOK TRAISKIRCHENBEN (ALSÓ-AUSZTRIA). A bejelentés napja 1917 október hó 19-ike. Elsőbbsége 1916 november hí 14-ike. Jelen találmány tárgya öblítéssel dolgozó forgófúró, lényege pedig aibhan áll, hogy az öblítővíznek útjába egy nyomóközegmótor van beépítve, mely az öblítővíz által hajivá a fúrót ide-oda lengetve mozgatja. A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik péüdakénti kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. állíra a hajtószerkezetnek hosszmetszete, a 2. ábra harántmels'zet az 1. ábrának (a—b) vonala szerint, a 3. ábra haráratmclszet az 1. ábrának (c—d) vonala szerint, végül a 4. ábra harántmetszet az 1. abrának (e—f) vonala szerint. A föl nem tüntetett piblítövízvezetéfcnek alsó végéhez az (1) kapcsolóit oldat segélyével az alul nyitott, hengeres (2) tok csatlakozik, melyben (3, 4) oldalfalaik a (6) kamrát külö­nítik el. mfölyben az (5) talajfúrónak hajtó­szerfceziete foglal helyet. A fúrót a függélyes (7) tengely hordja, mely a toknak hossztenge -lyében fekszik és a (3, 4) harántfalaikban hosszirányban el nem toílhatóan van forgat­hatóan ágyazva. A (6) kamráiban a (7) ten­gely a sugárirányú (8) lemezzel van ellátva, mely a toknak oldalfalával és a harántfalak­ka1 ] alkalmas módon tömítve érintkezik, de úgy, hogy a tömítés a tengelynek forgatását nem gátolja. A (6) kamrában továbbá még egy (9) sugárirányú fal van alkalmazva, meily egészen a tengelyig terjed és ezzel ugyancsak tömi tetten érintkezik. A (9) falnak mindkét oldalán úgy a fölső, minit az alsó harántfalban is az öblítővíz ré­szére (17, 17'), ill. (18, 18') beömlő-, ill. ki­ömlőnyílások vannak allkaímazva, melyeket a fúrótengely körül szabadon forgatható és a (17, 18) nyílásoknak megfelelően (12, ill. 13) nyílásokkal ellátott (10, 11) tárcsák nyitnak és zárnak. Mindegyik tárcsának elforgatá­sára egy-egy átmérő irányú, a tengelyre erő­sített (14, ill. 14') kar szolgál, melyek a tár­csáknak két (15, 15'), ill. (16) ütközőivel alant leírt módon együtt működnek. Tegyük föl, hogy a (7) tengely abban a helyzetben van, amelynél a (8) lemez a 2. ábrán föltüniteMt állásban, közel a (9) fali­nak jobboldalához áll. Ebiben az esetben a fölső (10) vezérlőtárcsa (12) nyílásával a (9) falnak jobboldalán lévő (17) beömlőnyílás fölölt fekszik úgy, hogy a (2). tekba nyomás alatt beiépő öblítővíz a (17) nyíláson át a (9) fal és a (8) lemez közé behatolhat. Enmek következtében az öblítővíz a (7) tengelynek (8) lemezére nyomást gyakorol és a tengelyt az óramutató járásával megegyező értelem-

Next

/
Thumbnails
Contents