74238. lajstromszámú szabadalom • Levélborítéknyitó

Megjelent 1919. évi junius hó 17-én. ' MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74238. szám. IXa/b. OSZTÁLY­Levélborítéknyitó. WAGNER ANDRÁS NYUGDÍJAZOTT KÖZJEGYZŐ RESICABÁNYÁN A bejelentés napja 1918 julius hó 31-ike. Jelen, találmány tárgya oly levélborítéknyitó, mely hivatva vati a leveleket olló, kési stb. hasz­nálata nélkül egy egyszerű fogással fölbontani anélkül,' hogy tartalmát a legesekélyebben sé­rültesse. A levélborítéknyitó a mellékelt rajzból kitet­szőleg áll: az (a) perforált sarokban végződő, az oMalszélébe beragasztott vagy bepréselt (b) fo­nálból. A levélboríték fölbontása úgy történik. hogy az (ai) perforált sarkot (b) fonálvégestül ujjainkkal megfogjuk és letépjük, miáltal a fo" nál a boríték szélét fölmetszi, a levél nyitva van anélkül, hogy a tartalma megsérült volna. Szabadalmi igény. Levélborítáknyitó, jellemezve az (a) perforált sarokban végződő, az oldaltszélébe beragasz­tott vagy bepréselt (b) fonál által. Pallas nyomda, Bndapset.

Next

/
Thumbnails
Contents