74187. lajstromszámú szabadalom • Hajlékony fatalp

Megjelent 1919. évi junius lió 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74187. szám. I/b. OSZTÁLY. f Hajlékony fa talp. GLÜCK ÉS SCHLESINGER HOLZBEARBEITUNG und VERTRIEBS­UNTERNEHMEN GRÁCBAN. A bejelentés napja 1918 julius hó 4-ike. Ismeretesek már tagozott fatalpak, me­lyeknek egyes szélességirányú pántszerű tagjait vagy vékony léc köti össze, vagy pedig azok egymástól függetlenek. Ezen hajlékony fatalpaknak hátránya, hogy egyes részei könnyen elvesznek és pedig első esetben akkor, ha a léc túl vékony és eltörik; ha viszont ezen léc nem eléggé vékony, úgy befolyásolja a talp hajlé­konyságát. Jelen találmány tárgya a fönt­említett hátrányokat • igen egyszerű mó­don küszöböli ki főkép azáltal, hogy a talpszélesség irányában elhelyezett talp­részek a talp fölső oldalán alkalmazott összekötőlécen könnyen oldhatóan van­nak föltolva oly módon, hogy akaratlanul le ne hullhassanak. Mellékelt rajz 1. ábrája ilyfajta egész talpnak oldalnézetét, 2. ábra föliilnézetét, míg 3—5 ábrák metszeteket mutatnak 2. ábra A—B, illetve C—D, illetve E—F vo­nalai szerint. A teljes talp lazán egymás mellé sora­kozódó, a talp szélességének irányában futó (a) fából készült tagokból áll. melye­ket előnyösen ugyancsak fából készült hajlékony (b) hosszléc tart össze. Mind­egyik talpban (c) bemélyedés van a lénia­szerű (b) léc számára kiképezve. Ezen bemélyedés, mely az egyes tagok fölső részén középen van, (c') alámetszésekkel van ellátva, a (b) léc pedig ezeknek meg­felelően van kiképezve. Az alámetszések helyett az egyes tagokban fecskefark­alakú vezeték lehet kiképezve. A szomszédos tagoknak csatlakozó (d) részei a talp járófölületének megfelelő he­lyén hullámos alakúak és horonymente­sen csatlakoznak egymáshoz. A hullámos alak folytán a fatalp ke^ resztirányban való kihajlásánál tökélete­sebben alkalmazkodik a láb alakjához. Azonkívül a megerősítőszögek hatására az (a) tagok nem repednek oly könnyen széjjel. Az egyes (a) tagok egymásután fölto­latnak a (b) lécre, azután pedig az (a) és (a2 ) végső tagok (e) csapocskákkal old­hatóan rögzíttetnek a (b) lécen, miáltal a többi (a) tagok sem csúszhatnak le a (b) összekötő lécről, viszont az egyik végső tagnak levétele után egymásután levehe­tők a többi tagok is és a megsérült tag kicserélhető. Jelen fatalp a rendes bőrtalpak hajlé­konyságát megközelíti. Azonos elv alap­ján féltalp is készíthető. Az (f) cipősarok levehető és könnyen

Next

/
Thumbnails
Contents