74097. lajstromszámú szabadalom • Eljárás építőkövek előálítására

Megjelent 1919. évi május lió 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74097. szám. i XII/f. OSZTÁLY­Eljárás építőkövek előállítására. CSIKY ÁRPÁD FŐGÉPÉSZ ESZÉKEN. A bejelentés napja 1918 junins 6-ika. Jelen találmány tárgya eljárás építő­kövek, nevezetesen műtéglák és műkö­vek előállítására, melynek Tenyege ab­ban áll, hogy aprói^Ktört szépsalakot me(IvesíkKg.^ r o májj-^eeilSlIííS- és oltott mésszel_összekever ügk, a keveréket for­mátíasajtoíjuk és a formából kivéve ki­szárítjuk. Az ezen eljárással készült műtégla, vagy műkő előnye abban áll, hogy igen olesó, mivel egyik alapanyagául eddig alig fölhasznált hulladékanyagot alkal_ maz, továbhaTg^JiJjamis, ami építke­zési céIöloTal'"igeíT nágy "előny. Az ége­tett téglákkal szemben továbbá előnye az, hogy tetszőleges méretekben készül­het. Az eljárásnál döngölés vagy sajtolás által üreges tömbök is állíthatók .elő, azonkívül faliburkolatokhoz,^"Ttonyba- és fíjlvosók^irrnSö^IEoi^való lapok. A tömböknél nagy előny a gyorsabb épít­kezés és sok mész és ho mok, vagyis ha. barcs megtakarítás. Az eljárás célszerű foganatosítani módja abban áll, hogy 4 súlyrész szét­aprított ' nedvesített szénsalakot 1 súly­rész románcementtel és 2 súlyrész oltott­mésszel keverünk, a keveréket sajtoló­gépekkel vagy döngöléssel összesajtoljuk és a kialakított darabokat levegőn szá­rítjuk. Szabadalmi igények. \ 1. Eljárás építőkövek előállítására, az­által jellemezve, hogy apróra tört nedvesített szénsalakot románcement­tel és oltott mésszel összekeverünk, a keveréket formába sajtoljuk, azután formából kivéve, kiszárítjuk. 2, Az 1. alatt igényelt eljárás egy kiviteli módja, azáltal jellemezve, hogy a szénsalak, románcement és oltott mész összekeverésénél 4 súlyrész szénsalakot, 1 súlyrész románcement­tet és 2 súlyrész oltott meszet hasz­nálunk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents