74085. lajstromszámú szabadalom • Orvosi célokra szolgáló fiola

Megjelent 1919. évi május lió 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74085. szám. VlI/e. OSZTÁLY. Orvosi célokra szolgáló fiola. • IMMUNITÁS DIAGNOSTIKAI INTÉZET BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 március hó 22-ike. Aa orvosi és más efféle célokra szolgáló eddigi fiakik úgy voltak kiképezve, hogy az anyagot be­fogadó hengeres tartály nynkrésae a fiolának az alaipzatria való ráhelyezésénél függőlegesen ál­lott. Ennek az elhelyezésnek azonban az a hát­ránya, hogy a fiola tartalmához való hozzáférés kényelmetlen volt, amennyiben a fiolát a hasz­nálatiba vételnél kézzel úgy kellett tartani, hogy a nyakrész az orvos stb. kezeügyébe esöen fer­dén álljon. Ennek következtében az orvos egyik keze ezen ferdetarlásra állandóan igénybe volt véve. Ezen hátrány kiküszöbölését célozza a jelen találmány -tárgyát képező és a csatolt rajzon példakép oldalnézetben föltiintetett fiola, mely­nek jellemzője az, hogy az anyagot befogadó gömJb- vagy efféle tartály a nyakrészhez képest alul ferde síkibcn van lemetszve, úgy, hogy a fiolának az alapzatra való ráhelyezésénél a tioia nyakrésee a kényelmes hozzáférés céljából fer­dén áll. A rajzon föltüntetett fiolának giömtaalakú (a) anyagtartálya és hosszúkás ismert csőalakú (b) nyakrésze van, mimellett az (a) gömb alul a (1>) nyakrészhea képest ferde síkban le van metszve, ngv, hogy ezzel a ferde (c) alaiplappal a fiola a (d) alapzaton megáll, amikor is a (b) nyak­rész az orvos stb. kezeügyébe esően ferdén áll. A biztosabb megállás céljából a fiola gömbje a nyakrész irányálban (f) körbordával van el­látva. Szabadalmi igények. 1. "Fiola, azáltal jellemezve, hogy az anyagot be­fogadó tart/ly alul a nyak részhez képest ferde síkban le van metszve, úgy hogy a fiola nyakrésze az alapzatra helyezve ferdén áll. 2. Az 1. úgénvben védett fiola foganatosítása alakja, azáltal jellemezve, hogy a gömb­alakú (a) anyagtartály a biztosalbfb megállás céljából a nyakrész irányában (f) kőrbirdá­val van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents