74039. lajstromszámú szabadalom • Lépcsős rostély

Megjelent 1919. évi május lio 31-en. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74039. szám. n/e. OSZTÁLY. Lépcsős rostély. ULLRICH JÓZSEF MÉRNÖK ELBA/M AUSSIGBAN ÉS ULLRICH EDE MÉRNÖK KLADNOBAN. A 64734. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelenteti napja 1918 február hó 11-ike. Elsőbb­sége 1918 január hó 17-ike. A találmány tárgya lépesőrostély, amely­nek segélyével a huzam a rostély külön­böző pontjain különbözőképen szabályozható és a tűzzónának megfelelően különböző erős­ségre beállítható., Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a rostélyrudakat, ill. lengetőkaiokat úgy rendezzük el, hogy a közöttük lévő rések a helyhez képest mindenkor szüksé­gelt huzamnak megfeleljenek, a rostély kü­lönböző helyein, illetve zónáin különböző nagyságúak legyenek és ezek a nagyságok is a tolórudaknak ezek exeenterhajtásának és esúszóágyainak, valamint a lengetőkaroknak beállíthatósága által változtathatók legyenek. A tolórudaknak és lengetőkaroknak ezen működtetésével egyidejűleg ezek a tüzelő­anyag előretolását is szabályozzák olyképen, hogy az előretolás a rostély elején a leg­nagyobb legyen és annak közepe és vége felé mindinkább csökken. ' • A rajzon a találmánynak egy kiviteli alakját mutatjuk be példaképen. Az 1. ábra az elrendezés oldalnézete, a 2. ábra sematikus vázlat a mozgatás föl­tüntetésére és a 3. ábra függélyes metszet. E célból az L ábrán látható módon az (1) rostélyrudak (2) Iengetőkarokon vannak elrendezve, amelyek a (3) rostélypofákhoz csuklósan megerősítvék. A (2) lengető­karokra szög alatt egy-egy rövidebb (4) kar van elrendezve, amelynek (6) csapjai az (5) tolórudak kivágásaiba kapaszkodnak úgy, hogy ezek segélyével az összes lengető­karok, ill. rostélyrudak mozgathatók. Hogy már most a tüzelőanyag a rostély kezdetétől, vagyis az A tértől kezdve a B főtűzzónáig ne kapjon már eleve túlsók le­vegőt, hanem amint az racionális elégetés­hez szükséges, fokozatosan több és több levegőt kapjon, azért az (5) tolórúdnak a (4) karok (6) csapjait fölvevő kivágásai úgy vannak elrendezve, hogy ezeknek, ill. a csapoknak egymástól való távolsága a ros­tély kezdetén kisebb, mint a lengetőrudak ágyazási pontjainak egymástól való távol­sága és a rostély közép felé apránként növe­kedik, hogy a B főtűzzónában legnagyobb méretét elérje. A rostélylengetőkarok ágya­zási pontjainak egymástól való távolsága emellett mindvégig változatlan marad. Ezzel egyidejűleg természetszerűen a légrések nagysága is változó lesz, amennyi-

Next

/
Thumbnails
Contents