73983. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas mankó-, térmankó-műláb- vagy botalátámasztás műlábak, mankók, térmankók, botok és más egyebekhez

Megjelent 1919. évi május hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73983. szárú. VII/o. OSZTÁLY. Rugalmas mankó, térdmankó, műláb vagy botalátámasztás műlábak, mankók, térdmankók, botok és más egyebekhez. » GÁSPÁR ALBERT NYUG. IGAZG. TANÍTÓ BÖZÖDÜJFALUN. A bejelentés napja 1916 augusztus hó 12-ike. A mai háború nagyszámú rokkantjai szük­ségessé teszik mankóknak és támasztó botok­nak készítését, melyek a rokkantaknak sérült vagy hiányzó lábát lehető tökéletesen pótol­ják és különösen minden kellemetlenségtől és fájdalomtól mentesítsék. Tapasztalat sze­rint a jelenleg használatos mankók, térd­mankók vagy botok ezen céljuknak nem felelnek meg.. mivel használatuk a beteg, illetve rokkant számára folytonos zökkené­sekkel és rázkódásokkal jár, melyek kel­lemetlen érzéseket és fájdalmat okoznak. Jelen találmány fönti hátrányokat igyek­szik kiküszöbölni, mit azáltal ér el, hogy a mankót, térdmankót vagy "botot stb. rugal­massá készíti, miáltal használatukkor zökke­nések és rázkódások elő nem fordulnak. Nagy egészségügyi hatása még az, hogy miután a zökkenésekből származó rázkódá­soktól nemcsak az idegrendszert, de a beteg testrészt is megvédi, az gyorsabban és biz­tosabban gyógyúl. Különös előnye jelen ta­lálmánynak, hogy bármely meglevő botra vagy mankóra bárki által fölszerelhető és hogy alkalmazása mellett a botok vagy man­kóknak hossza és a rúgók erőssége könnyen szabályozható. Mellékelt rajzon látható jelen találmány két példaképeni kiviteli alakja. 1. ábra a rugalmas bot vagy mankónak hosszmetszetét mutatja, 2. ábra 1. ábrához tartozó nézetet mutatja, 3. és 4. ábrák két további kiviteli alakot tüntetnek föl, mig 5. és 6. ábrák egy teljes mankónak és térdmankónak nézetét mutatják. A találmány lényege, hogy a mankó vagy bot két egymáshoz képest hosszirányban rugalmasan mozgékony részből áll; az egyik részt maga az eddig ismert mankó vagy bot alkotja, mig a másik rész jelen találmány szerint egy a mankó vagy bot szabad végé­hez hosszirányban elmozgathatóan hozzá­erősített (4) hüvelyből áll, melynek belsejé­ben (8) rúgó van. A (4) hüvelynek fölső széle kissé kiszélesedik és le van gömbölyítve, nehogy mozgás közben a hüvelynek szabad széle a (3) bot, vagy mankó véget megsértse. A (3) bot, vagy mankó végében a hüvely 6' v^zetőorsója számára egymás alatt van több keresztirányú (6) furat elrendezve, melyek­nek bármelyikébe illeszthető be a 6' orsó. Aszerint már most, hogy melyik (6) furatba illesztjük be a 6' orsót szabályozható a mankó, térdmankó stb. hossza és a benne elrendezett rúgó erőssége. A (4) hüvely a (3) mankó, mankóláb vagy bothoz stb. az (5) hüvely­résen keresztül nyúló (6') csavarral van

Next

/
Thumbnails
Contents