73958. lajstromszámú szabadalom • Tolókapu vízbe épített csarnokohoz a csarnoknyílásnak víz ellenében való elzárására

Megjelent 1919. évi uiájus lió 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78958. szám. V/h. OSZTÁLY. Tolókapú vízbe épített csarnokokhoz, a csarnoknyílásnak víz ellenében való elzárására. TUCHSCHERER KÁROLY ÉPÍTÉSZ BOROSZLÓBAN. A bejelentés napja 1918 április hó 22-ike. A találmány tárgya tolókapu hajók, vizirepiilőgépek stb. befogadására szol­gáló vízbe épített csarnokokhoz, amelyek­nél a. kapunak a csarnoknyílást változó vízállásnál is a víz eltenében állandóan elzárva kell tartania. Hgyszerű kaputáb­lák, melyek a víz fölött szabadon függe­nének. vagy alsó végükkel a vízbe nyúl­nának. a szél- és hullámcsapás foly­tán erős mozgásba jutnának, egymás­hoz ütődnének és a kapunyílást csak tökéletlenül zárnák el. Másrészt, ha a kaputáblákat a víztükör alatt, eset­leg a tenger fenekén, szilárd vezeté­kekben vezetik, úgy azokat, eltekintve attól, hogy a mozgatásukra szolgáló be­rendezések igen bonyolultakká válnak, a síkjaikra harántirányban ható szél- és hullámerők hajlításra nagy mértékben ve­szik igénybe, és így azokat aránytalanul erősre kell szerkeszteni. Ezzel szemben a találmány szerint a vízbe szabadon lecsüngő kaputáblákat alsó végükön a kotróhorgonyok mintájára csillapító fölületekkel látjuk el, amelyek révén a tábláknak a vízben váló rugalmas alsó iehorgonyzását érjük el, mel^ még tökéletesebbé válik, ha a kaputáblákat hosszirányukban elrendezett csuklók ré­vén részekre osztjuk. A mellékelt rajzon a találmány szerinti tolókapunak három példaképeni foganato­sítási alakja van vázlatos harántmetszet­ben föltüntetve. Az 1. ábra vízszintes csillapító fölülettel el­látott merev táblát mutat; a 2. ábrán csuklósan hozzákapcsolt, meg­hajlított csillapítófölülettel ellátott kapu­tábla látható. A 3. ábrán csuklósan hozzákapcsolt víz­szekrénynyel ellátott, és csukló révén megosztott kaputábla van föltüntetve. A rajzon föltüntetett két vízállás közül az egyik a legmagasabb, a másik pedig a legalacsonyabb vízállást jelöli. Szabadalmi igény. Tolókapu vízbe épített csarnokokhoz a csarnoknyílásnak víz ellenében vaíó el­zárására, jellemezve azáltal, hogy a szabadon a vízbe csüngő kaputáblák a kotróhorgonyok módjára csillapító­fölületekkel vannak ellátva. (t rajzlap melléklettel.) Pallos nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents