73894. lajstromszámú szabadalom • Futópalló léghajókhoz

Megjelent 1919. évi május hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73894. szám. V/h. OSZTÁLY­Futópalló léghajókhoz. RICHTER REINHOLD KERESKEDŐ BERLIN-FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1918 április hó 5-ike. Az ismeretes léghajóknál 1. fából ké­szült. futópalló a trapezalakú folyosó egész szélességében foglal helyet, mely­nek hossz- és haránttartóira van erősítve. Ha a folyosó alakja bizonyos oknál fogva derékszögű, akkor annak mérete legalább 70 cm. (az ember hátszélessége) és ezen esetben súlycsökkenés miatt a palló a folyosó egész szélességében nin­csen alkalmazva, hanem csak középső ré­szében kb. 40 cm. szélességben. Ezen eset­ben a futópalló a folyosó alsó hossztar­tójára nem erősíthető, hanem csak a ren­delkezésre álló haránttartókra. A futó­pallót .vastagabb fából kell készíteni, ami azon hátránnyal jár, hogy a folyosó súlya növeltetik. Ezen hátrányt megszüntetni jelen ta­lálmány célja. Mellékelt rajz 1. ábráján a találmány szerinti futó­pálló fölülnézete van föltüntetve. A 2. ábra keresztmetszete. A 3. ábra egy más foganatosítási alak­nak keresztmetszete. A könnyű fémből készült (a) hullámos lemezre (b) enyvezett fa vagy egyéb al­kalmas anyag van (c) szögecsekkel vagy csavarokkal erősítve. Az ily módon szer­kesztett palló a futófolyosó alsó haránt­tartóira erősíttetik. A szilárdság növelése céljából a hullámos lemez két vége oly­kép hajlítható, hogy a fának (d) széleit körülfogja. A lemeznek fölfelé nyúló (e) szélei egyszersmind a csúszás meggátlá­sára szolgálnak. Ezen palló csekély súly mellett nagy sz.iládrsággal bír. Szabadalmi igény. Futópalló léghajókhoz, jellemezve egy könnyű fémből készült (a) hullámos lemez által, melyre a fából vagy egyéb alkalmas anyagból készült (b) borítás van erősítve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents