73891. lajstromszámú szabadalom • Ajtó

— 2 -ezek a (b) lécek az (a) lemez szélén egy kevéssé kinyúlnak, miáltal a (c) horony vagy lépcsőzés képződik, mellyel az ajtó az ajtótokba vagy az egyik ajtószárny a másikba hatol. Ezen (c) horonyban a csuklópániok is helyet találnak. A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál a (d) falemez mindkét oldalán (e) és (f) keret­lécek vannak megerősítve, melyek egyike a (d) falemez szélét körülfogja, azonban az (e) lécet egy kevéssé kinyúlni engedi, miáltal a (g) lépcsőzés vagy horony kép­ződik. Ezen két kiviteli alakból világo­san láthatjuk, mily egyszerű egy ily ajtó előállítása úgy, hogy az ajtó magán az építés helyén is összeállítható. Szabadalmi igényeli. 1. Ajtó, azzal jellemezve, hogy falemez­ből áll, melynek szélén az egyik vagy mindkét oldalon keretlécek vannak megerősítve, melyek egyúttal a szé. lek lépcsőzésének vagy hornyainak kiképzésére is szolgálnak. 2. Az 1. igénypont szerinti ajtó kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fa. lemezen a keretléceket összekötő, a falemez fölületét fölosztó lécek van­nak megerősítve. 3. Az 1. igénypont szerinti ajtó kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a keret­lécek a falemez széleit körülfogják. 4. Az 1., 2. vagy 3. igénypont szerinti ajtó kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a falemez keresztirányban egy­mási'a enyvezett furnirlemezekből áll. 5. A 4. igénypont szerinti ajtó kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fur­nirlemezek között vasbetétek (pl. sod. ronyfonatok vagy rácsok) vannak be­helyezve, hogy az ajtó betörés ellen jobban biztosíttassék. '1 rajzlap melléklettel.) PALLA8NYOMOA , 9U0APE6T,

Next

/
Thumbnails
Contents