73868. lajstromszámú szabadalom • Világítógázzal, generátorgázzal, vagy közvetlen tüzeléssel fűtött folytonos üzemi levegőtől elzárt forgó izzító- és edzőkemence

Megjelent 1919. évi május lio 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73868.' szám. XVI/d. OSZTÁLY. Világítógázzal, generátorgázzal, vagy közvetlen tüzeléssel fűtött folytonos üzemű, levegőtől elzárt, forgó izzító- és edző kemence. DR MED. DE FALSÉN HERMANSENNÉ SZÜL. BÁRÓ ZYTPHEN­ADELER MARGARETHE JUGELSTADBAN, MINT JOHANSSON KLAS FŐMÉRNÖK VEXIŐI (SVÉD) LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1918 május hó 29-ike. Elsőbbsége 1915 augusztus hó 27-ike. Jelen találmány tárgya javítások vi­lágítógázzal, vagy generátorgázzal, vagy közvetlen tüzeléssel fűtött, forgó retor­tával biró izzító- és edzőkemencéken, melynél a munkadarabokat egy fölfogó. tartányból önműködően szállítjuk a ke­mencéhez és egy a retorta belsejében al­kalmazott szállítócsigával visszük a gyüjtőtartányba. Ily kemencéknél fontos, hogy az izzí­tási munkafolyamatnál sem a retortába, sem pedig a kemencének tüzelőterébe le­vegő be ne jusson, mivel különben az izzított anyag oxydálódnék, ami körül, ményes tisztítást tenne szükségessé és anyagveszteséget is okozna. Szilárdan álló retortával biró kemencéknél már ja­vaslatba hozták, hogy úgy a töltő-, mint a kiürítőnyílásokat, valamint ezeknek a fölfogótartánnyal és a kiürítőberendezés­sel való összeköttetéseit is levegőnek be­hatolása ellen önműködő szelepekkel el­zárják,úgy hogy ezek a kemencék részben légelzárással dolgoznak. Ezzel szemben azonban még nem hoztak eddig javas­latba forgóretortával biró izzítókemen­céket, melyek a levegő behatolása ellen olyképen vannak elzárva, hogy a fönt­említett oxydálódást elkerüljük, sőt en­nek -a föladatnak számos nehézség áll útjában. Hogy hatásos légelzárást érjünk el, mindenekelőtt szükséges, hogy a forgó, a magasabb hőfoknak kitett retortához közvetlenül szorosan csatlakozó fölfogó­berendezés és a kemence hőfokának ke. vésbé kitett készlettartány közötti össze­köttetés olyan legyen, hogy a hőfokkü. lönbségek folytán föllépő feszültségeket elkerüljük, mivel különben a tömítések elromlanak. Ugyanez áll a gyűtőtartány­nyal összekötött kiürítőberendezésre is. Utóbbinak, valamint a fölfogóberende­zésnek tömítése is olyan kell hogy le­gyen, hogy mindkettő a retortának szé­leihez hozzászorul és azokra rácsiszoló­dik. Gondoskodnunk kell arról is, hogy a retorta és a kemencefal által képezett gyűrűs nyílásokon át a kemencetérbe le. vegőbe ne hatoljon, nehogy ezáltal a ke­mence hőfoka alászálljon. Szükséges to­vábbá, hogy a retorta fölmelegítésénél figyelemmel legyünk úgy a tengely­irányban, mint az erre1 merőleges irány-

Next

/
Thumbnails
Contents