73867. lajstromszámú szabadalom • Topográfikus kamra légijárművek számára

Megjelent 1919. évi május lio 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. V SZABADALMI LEÍRÁS 73867. szám. IX/f. OSZTÁLY. , Topográfikus kamra légi járművek számára. GUSTAV HEYDE CÉG DREZDÁBAN. A bejelentés napja 1918 február hó 13-ika. Jelen újítás tárgya oly fényképészeti fölvevő készülék, mely a légi járműből való topográfiának szolgál. A kamra a repülőgépeknél szokásos kamráktól fő­kép abban különbözik, hogy a fényképé­szeti lemezek jelekkel ellátott, helytálló támasztókerethez szoríttatnak, ami által az objektívhez képest állandóan egy és ugyanazon meghatározott képtávolság­ban fekszenek. A mellékelt rajzban a kamra ábrázolva van és pedig az 1. ábrán hószmetszetben, a 2. ábrán hátulnézetben a támasztó­kerettel. Az (a) tok mellső falán a pillanatzár­ral ellátott fényképészeti (b) objektívet tartja. Egy karima az objektívet lökések ellen megvédi. Az irisellenző a (c) emelő által kívülről állíttatik be. A pillanatzár kioldása a tokon alkalmazott berendezés által eszközöltetik, mely a (d) emelő ál­tal működtetik. A kamra hátsó (e) falán van alkalmazva az (f) támasztókeret, mely négy (g) jellel van ellátva. Az (e) hátsó fal szekrényszerűen van kiképezve és egyúttal a mozgatható (h) kazetta­raktár vezetésekép szolgál. Két (i) rúgó által a (h) kazettaraktár a helytálló (k) ütközők felé szoríttatik. A kazetta vagy homályos üveg behelyezése épúgy törté­nik, mint minden más kamránál. Miután a kazettatolóka föl van húzva, a (h) ka­zettaraktárt az (1) kazettával kézzel az (f) támasztókerethez szorítjuk, úgyhogy az (m) fényképészeti lemez szorosan hozzáfekszik a (h) támasztókerethez és a (g) jelekhez. Két megfelelően oldalt elrendezett (n) retesz által a (h) kazetta­raktár ezen helyzetében fogva tártatik. Erre a fölvételt már eszközölhetjük, mi­közben a (g) jelek is élesen lejönnek. A két (o) gombra gyakorolt ujjnyomás folytán az (n) reteszek kioldatnak és a (h) kazettaraktár az (i) rúgók hatása folytán kezdeti helyzetébe ugrik vissza, mire a kazetta ismét záratik. Hogy meg­akadályozzuk, hogy a mozgatható (h) kazettaraktár és az (e) hátsó fal közé oldalról fény hatolhasson be, ezen részek köröskörül szorosan egymásba kapasz­kodnak. A kamrának a fölvételnél való beigazításához szolgál a beállítható (p) hajlásmérő, mely beállítható (q) tbkos libellával van ellátva és az (r, s) irányzó­készülék. Két (t) fogó megengedi a kam­rának a fölvétel alatt való kényelmes megfogását. Az (u) karmantyúk a kam-

Next

/
Thumbnails
Contents