73808. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a kályhatűznek romlott és portartalmú levegővel való táplálására

Meg-jelent li)ll>. évi május hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73808. szám. VIII k. OSZTÁLY. Berendezés a kályhatűznek romlott és portartalmú levegővel való táplálására. KUN JÓZSEF NY. HONV. FÖSZÁMVÍVŐ ÉS VENDÉGLŐ­TULAJDONOS DEBRECZENBEN. A bejelentés napja 1918 január hó 7-ike. A helyiségek fűtésére szolgáló kály­hák az égéshez szükséges levegőt rende­sen a tüzelőrostély alatti rétegekből kap­ják, minthogy a kályhák töltő ajtaja zárva tartandó, a hamufiók vagy hamu­tér ajtaja rendesen nyitva áll. A kályha azután a kéménybe torkoló csöve révén a szobában huzatot létesít, amelv a leve­gőt a rostély alá, illetőleg a rostély nyí­lásain át a tűzhöz szívja. Mivel azonban az így beszívott levegő a legalsó rétegekből származik, a tűz táplálását a helyiségnek aránylag leg­tisztább levegője látja el, míg a helyiség magasabb rétegeiben levő . romlott és portartalmú levegő a helyi|égben ma­rad. Ennek különösen a nagyobb töme­geket tartalmazó helyiségekben, pl. isko­lákban, kórházakban, vasúti várótermek­ben, vendéglőkben, kávéházakban, • lak­tanyákban van az egészségre igen káros hatása. A jelen találmánynak célja az említett hátrány kiküszöbölése és lényege abban áll, hogy a tűz élesítésére a kályha tü­zelő rostélya alá a helyiségnek legmaga­sabb rétegéből vezetjük a levegőt, hogy így a helyiségben levő legromlottabb, legtisztátlanabb levegő jusson a tűzhöz és a bentartózkodókat minél tisztább le­vegő vegye körül. Mellékelt rajzon a találmánynak példa­képen bemutatott két kiviteli alakja lát­ható, ahol az 1. ábra az első kivitel függőleges hosszmetszetben, a 2. ábra a második kivitelt ugyancsak függőleges hosszmetszetben szemlélteti. A tetszőleges- szerkezetű (a) kályhának . (b) rostélya alá torkol a (c) eső vezet ék alsó vége, amelv csővezeték a kályha mö­gött vagy a kályha mellett a fal mentén kívül (1. ábra) vagy a falba fektetve (2. ábra) egészen a mennyezetig vezet és f>tt a helyiség felé néző (d) nyílásban vég­ződik. A (d) nyílás akár a falban, akár a „ mennyezetben lehet. kiképezve és Ízléses rostéllyal, hálóval vagy lyukgatott le­mezzel látható el. Ha a kályha feneke zárt és a kályha valamennyi ajtaját zárva tartjuk, akkor a kémény által előidézett és a kályhán keresztülvonuló huzatlevegőt csak a (c) csövön át sizívhat. A levegő pedig csakis a (d) nyíláson hatolhat be e csőbe és ily módon a helyiség legfölső rétegéből az

Next

/
Thumbnails
Contents