73771. lajstromszámú szabadalom • Eljárás telítetlen epesavak vagy észtereik előállítására

Megjelent 1919. évi május hó 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78771. szám. IV/h2. OSZTÁLY- ^ Eljárás telítetlen epesavak vagy ezek esztereinek előállítására. J. D. RIEDEL A. G. CÉG BERLIN-BRITZBEN. A bejelentés napja 1918 február hó 11-ike. Ismeretes, hogy a kolsav melegítésnél anhidridek képzése mellett könnyen ad le vizet (Beilstein, I. kötet, 783. 1). Mi már most azt találtuk, hogy alkalmas vízleválasztó szerek alkalmazásával a kolsavhól új, telítetlen savak készíthe­tők, amelyek közül az egyszerűen telítet­len apokolsav legjobban van jellemezve. Ugyanezen eljárás segélyével kolsav­eszterek alkalmazása esetén a megfelelő telítetlen epesavesztereket kapjuk. I. példa. 50 g. kolsavmetilesztert 75 g. kristályos glikolsavval melegítünk mind. addig, míg egynemű folyadék keletke­zik. Ezután kavarás közben hozzáadunk .5 g. olvasztott és finoman porított ká­li umbiszulfátot és gyorsan 130°-ra hevít­jük. Rövid idő múlva a reakciófolya­dékban különválás lép föl, amennyiben a keletkező telítetlen eszterek leválnak. A folyadékot ki hagyjuk hűlni és a gli­kolsav és káliumbiszulfát eltávolítása céljából forró vízzel mossuk. Az oldha­tatlan maradékot azután fölös nátron­lúggal melegítjük, amíg oldás be nem következik, amely oldattól azután ki­hűlésnél sósavval való megsavanyításnál telítetlen savaknak keveréke válik le. Ezeket leszívatjuk és megszárítjuk és el­választás céljából melegítés mellett ugyanolyan mennyiségű jégecetben föl­oldjuk és éjjelen át állni hagyjuk. Ek­kor az eddig ismeretlen apokolsavnak jégecet vegyülete jól kifejlődött tűkben kikristályosodik, amelyek megelőző zsu­gorodás után 150—160°-nál megolvadnak. Az ebből, ecetsav lehasítása után köny­nyen megkapható szabad apokolsav elő­zetes, gyenge zsugorodás után 173— 176°-nál olvad. Az apokolsav éterben, benzolban, pet­róléterben nehezen, alkoholban ellenben könnyen oldódik. A jégecet-anyalúgból vízzel való ki­csapás útján más telítetlen epesavak kaphatók, amelyek az apokolsavtól ab­ban különböznek, hogy a legtöbb orgános oldószerekben könnyebben oldódnak. IT. példa. 100 g. kolsavat melegítés közben föloldunk 150 g. mönoklorecet­savban, azután hozzáadunk 5 g. finomra dörzsölt, olvasztott káliumbiszulfátot és a keveréket kavarás közben rövid ideig kb. 130°-ra melegítjük. . Ezután lehűtjük, a monoklorecetsavat és a biszulfátot víz­' zél való kezeléssel eltávolítjuk és a visszamaradó telítetlen nyers savakat híg nátronlúgban föloldjuk. Az oldatból

Next

/
Thumbnails
Contents