73732. lajstromszámú szabadalom • Légyfogó feltekercselhető enyvszlaggal és hengerré összesodorható felfogócsészével

Megjelent 1919. évi május lió 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73732. szám. XVIII a. OSZTÁLY. Légyfogó föltekercselhető enyvszalaggal és hengerré összesodorható fölfogó csészével. LUTHER HUGÓ VÁLLALKOZÓ EBERSDORFBAN. A bejelentés napja 1918 junius hó 4-ike. Jelen légyfogónak az a berendezése, hogy a kerek vagy közel kerek sík tárcsa­alakú fölfogócsésze egy függélyesen álló drótvázzal van összekötve, melynek rúd­jár a az enyvszalagnak hengere, melyre t. i. az enyvszalag rá van tekercselve, könnyen forgathatóan úgy van rátolva, hogy a föltekercselt enyvszalag a hen­gerré összesodort fölfogócsészének belső fölületével nem jön érintkezésbe és hogy továbbá az enyves szalag fölső végén egy papírsüveggel kétoldalt át van ra­gasztva, melyet egy behelyezett drót szét- j feszítve tart, mely egyúttal a fölfüg­gesztő szalagnak biztos tartást ad és hogy a fölfüggesztő szalag által tartott kampó hegyes végeivel a légyfogónak tetszés szerinti megerősítését menyezete­ken, fákon, utóbbi esetben hernyógyűrűk pótlására, lehetővé teszi. Az efajta eddig használatos légyfogók­nál az enyvszalagot egy lemezpapirhen­ger veszi körül, melyből használatbavétel­nél kihúzzák. A kihúzott eny vpapir többé­kevésbbé összesodorva marad és így csak kis fogófölületet nyújt. A lemezpapirból vagy keménypapírból készült fölfogó csésze külön darabot képez és azt a papír -hengernek alsó végére rá kell ragasztani, sokszor azonban nem tart eléggé erősen az enyvszalagon úgy, hogy lesik és célját, t. i. hogy az esetleges lecsöpögő enyvet és lehulló legyeket fölfogja, nem teljesíti. Ezzel szemben a jelen találmány tár­gyát képező légyfogó egy darabból áll, az enyvszalag hengerére szélesen rá van tekercselve és a drót által merevített pa­pirsüveg szétfeszítve van tartva, az enyvszalag egész szélességében letekercFe­lődik és egész szélességében mindkét fö­lületével végzi a légyfogást úgy, hogv to i hát a légyfogó sokkal nagyobb hatást ícjt ki, mint az eddigiek. Jelen légyfogónak fölfogó csészéje hengerré összerakható és ezt a henge't a rátolható födél tartja össze, ami által a szállítás és raktározás lényegesen meg van könnyítve. Minthogy az enyvszalag egy vékony hengerre van rátekercselve és ezt a hen­gert a fölfogó csészével mereven össze­kötött drótváz tartja, az enyvszalag a kezek vagy ujjak bepiszkolása nélkül a hengerről könnyen lehúzható, másrészt pedig az enyvszalagnak enyve a fölfogó csészét sem piszkítja be. Mint már említve volt, jelen légyfogót fölső fölfüggesztő szalagjának kampója-

Next

/
Thumbnails
Contents