73693. lajstromszámú szabadalom • Derékkötő

Megjelent 1919. évi május 110 fi-én. magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 7369B. szám. l/e. OSZTÁLY Derékkötő. ROCKLAND KLÁRA SZÜL. FISCHER SZÜLÉSZNŐ CHEMNITZBEN. A. bejelentés napja 1918 március hó 20-ika. A találmány tárgya derékkötő, mely terhes, valamint altesti betegségben szenvedő nők, továbbá gyakori szülés vagy betegség által gyengített testű vagy kitágult hasfalú nők, valamint egészséges nők számára is alkalmas, akik testük jó alakját meg akarják őrizni vagy nehéz munkákat végeznek és a ne­mesebb belső szervek sérüléseit el akar­ják kerülni. Az eddig ismeretes derék­kötőnek a találmány tárgyával szemben az a lényeges hátrányuk van, hogy az altestre nagy nyomást gyakorolnak és hogy jó tartásuk lábszárhevederek, tartószalagok vagy egyéb segédeszközök nélkül nem biztosítható. Különösen az utóbb említett körülmény igen zavaróan hat. A találmány tárgyát képező sajátos kiképzésű derékkötővel mindezen hát­rányok elkerültetnek. Az új derékkötő­nek nincsenek kemény merevítései, a lábszárhevederek, tartószalagok stb. fö­löslegesekké válnak. A derékkötő csat­jai vagy egyéb megerősítőeszközei leve­hetők, úgy hogy a derékkötőt kényelme­sen kimoshatjuk, ami higiénikus szem­pontból igen fontos. Az új derékkötő akár egymagában, akár pedig külön ezen célra szerkesztett mellénykével hordható. Az utóbbi hor­dási mód különösen erősen kitágult has­falú vagy a terhesség utolsó heteiben levő nők számára ajánlatos, minthogy a mellényke az altest súlyát a vállakra viszi át. Ezen célból a derékkötőn alkal­mazott két szalag a mellényke tartóhe­vederjeivel kötendő össze; ezen hevede­rek a háton végigmennek és a vállaknál a mellényke előrészeivel vannak össze­kötve. Ez az elrendezés egyúttal egye­nes testtartást is biztosít, míg nélküle az altest súlya a fölsőtestet önkéntelenül előrehúzza. A mellékelt raj 1. ábráján a derékkötő egyedül és a 2. ábrán az új mellénykével kapcsolat­ban, női testen hordás közben van föl­tüntetve. A 3. ábrán a derékkötő és a 4. ábrán a mellényke kiterített álla­potban látható. A derékkötő az (a) előrészből és a (b) hátrészből áll. A két részt a (c) csatok tartják össze, melyek egyúttal a kötő­nek a derékbőség szerint való beállítá­sára is szolgálnak. Az (a) előrészen az egymást keresztező (d) szalagok vannak

Next

/
Thumbnails
Contents