73629. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vászonanyagok berlini kékkel való csávafestésére

Megjelent 1919. évi április hó 29-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73629. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Eljárás vászonanyagoknak berlini-kékkel való csáva-festésére. DR SÜMEGI LÁSZLÓ OKL. VEGYÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 14-ike. A berlini-kék a közönséges oldószerek­ben oldhatatlan vegyület, savak behatá­sának ellenáll, míg alkáliákkal való ke­zelés által vegyi bommlást szenved és ép ezért textil cikkeknek berlini-kékkel való festése meglehetősen körülményes, a festéknek a szálon való rögzítése ugyanis a szálaknak körülményes előké­szítését igényli. Jelen új eljárás a szálaknak a festés­hez való előzetes előkészítését fölösle­gessé teszi. Az eljárás lényege ugyanis az, hogy a nyers berlini-kéket tömény -alkali-thio sulfatoldattal fölfőzzük és a forralást mindaddig végezzük, amíg a berlini-kék el nem színtelenedett. Az így, elszíntelenített oldatba mártjuk a fes­tendő kelmét és azt a festő oldattal telje­sen átitatjuk, majd azt az oldatból ki­véve, a levegőn szárítjuk, miközben a szárítás alatt a levegő behatására az el­színtelenedett berlini-kék ismét vissza­nyeri előbbi kék színét. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás vászon anyagoknak berlini-kék­kel való csáva festésére, azáltal jelle­mezve, hogy a megfestendő anyagot tömény alkali-thiosulfat oldattal ké­szült berlini-kék csávával kezeljük. WM RMZVÉNYrÁMMÁO OYOieHM MUVeSTE*

Next

/
Thumbnails
Contents