73623. lajstromszámú szabadalom • Zsinórkorong görredőny rudakhoz és effélékhez

Megjelent 1919. évi április hó 29-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73628. szám. Vilid OSZTÁLY. Zsinórkorong görredőnyrudakhoz és effélékhez. KEISER JÁNOS GYÁROS HÁGÁBAN. A bejelentés napja 1918 április hó 11-ike. Elsőbbsége 1916 november hó 1-eje. Az eddig ismert zsinórkorongoknak görredőnyrudak vagy effélék végén való megerősítéséhez a rúd egyik végét úgy kellett megmunkálni, hogy az a zsinórko­rong központos hüvelyébe beleillett; a rudat ezen célból pl. csappal látták el és a rúd lapos vége azon oldalrészek belső fölületéhez támaszkodott, melyek között a zsinór fölgöngyölíttetett. A zsinórko­rong megerősítését emellett pecekkel vé­gezték, amelyen a rúd a korong egyik oldalán forgott, míg a rúdnak a korong­hoz képest való forgását néhány szöggel akadályozták meg, melyeket az oldalrész furatain át a rúdba vertek. Ezen ismert szerkezetnek több hát­ránya van. Első sorban a rúdvégnek a zsinórkorong központos hüvelyébe pon­tosan bele kell illenie. Ha ugyanazon gyártmánynál nem akarunk több kü­lömböző nagyságú zsinórkorongmintát alkalmazni, akkor a hüvely átmérőjének legföljebb a legvékonyabb rúd átmérőjé­vel szabad egyenlőnek lennie. Minden vastagabb rudat tehát ugyanilyen átmé­, rőjű csappal kell ellátni, ami külön költ­ségeket okoz. Ha a készletben tartott rúd csapja nem illik pontosan a rúdon meg­erősítendő zsínorkorong központos hü­velyébe (aminek oka pl. az lehet, hogy a rúd és a zsínorkorong nem ugyanazon gyárból származnak), így pl. ha a csap kissé vastag, akkor a csapot megfelelően vékonyítani kell. Ez rendszerint igen kezdetleges segédeszközökkel történik, úgy hogy rosszul központosított zsinór­korongot kapunk és a redőny föl- és le­gördülése szabálytalanul megy végbe. Ezenkívül az egyik pecket, mely körül a rúd a redőny gördülésénél a zsinórko­rong oldalán forog, a zsinórkorong külső oldalrészének központos furatán át a rúdnak közvetlenül ezen furat mögött fekvő részébe kellett beverni, ami azzal a hátránnyal járt, hogy a pöcök csakha­mar ferdén állt be a rúd középvonalához képest, ami a helyes forgást szintén meg­gátolta. A találmány tárgya oly zsinórkorong, mely az ismertekkel szemben lényeges előnyöket mutat és mely első sorban az­által van jellemezve, hogy a korong a redőnyrúdnak simán megmunkált (tehát pl. csap nélkül előállított) végéhez éles nyúlványokkal ellátott illesztési fölület útján van erősítve. Az ismert zsinórko­rongokkal szemben az új zsínorkorong azon oldalrésze, mely a rúdhoz támasz-

Next

/
Thumbnails
Contents