73606. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kisérő anyagoktól messzemenően megszbadított nagyhatású vitaminkészítmények előállítására

Megjelent 1919. évi április hó 29-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73606. szám. IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás kísérő anyagoktól messzemenően megszabadított, nagyhatású vitamin­készítmények előállítására. GESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE IN BASEL CÉG BASELBEN. A bejelentés napja 1917 január hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 január hó 7-ike. Ismeretes, hogy csaknem minden táp- és takar­mányanyag, valamint növényi vagy állati eredetű más anyag kisebb vagy nagyobb mennyiségben úgynevezett vitaminanyagokat tartalmaz, melyek az emberi és állati életben nagy szerepet játsza­nak és az úgynevezett avitaminózok, pl. beri­beri, skorbut, polineurhitidek, pellagra, rachitis és a táplálkozáshiányon alapuló egyéb betegsé­gek ieküzdésénél a legnagyobb jelentőségűek. Ezen anyagoknak terápíailag használható alak­ban való kitermelése eddig egyáltalában nem vagy csak igen kevéssé kielégítő termelési há­nyaddal sikerült. Azt találtuk, hogy jó termelési hányaddal kap­hatunk kisérőanyagoktól messzemenően megsza­badított, nagyhatású, terápiai célokra alkalmas vitaminkészítményeket, ha táp- vagy takarmány­anyagokat vagy növényi, illetve állati eredetű egyéb anyagokat, mint pl. rizskorpát, élesztőt, húst, babot stb., esetleg a. célnak megfelelő mó­don keresztülvitt előzetes föltárás után hígított alkohollal kivonatolunk, a vizes-alkoholos kivo­natokat vákuumban való desztillálással az alko­holtól megszabadítjuk és a kapott vizes kivona­tokat egymás után savanyú és közömbös állapot­ban ólomcukorral és ólomecettel kezeljük. Emel­lett első sorban az ólomcukorral savanyú álla­potban történő kezeléssel a kisérőanyagok leg­nagyobb részét kicsapjuk anélkül, hogy a ható anyag is kicsapódnék. Az ólomecettel közömbös, oldatban történő rákövetkező kezelésnél az iro­dalomban található adatokkal ellentétben csakis a kisérőanyagok további része csapódik ki anél­kül, hogy emellett a ható anyagok említésre mélló mennyisége menne veszendőbe. A kicsapott kísérőanyagoktól megszabadított oldatokból az ólmot ismert módon eltávolítjuk, mire az olda­tokból vákuumban való bepárolással közvetleniiL kereskedelmi forgalomba hozható, igen hatásos készítményt kaphatunk, mely vízben könnyen és tisztán föloldódik, kifogástalan tartósságú és per os adagolható. Ha még koncentráltabb, injekciók céljára is eléggé tiszta vitaminkészítményekhez' akarunk jutni, akkor a kísérő anyagok főrészétől és az óJomtól megszabadított oldatokból a hatóanyago­kat szokásos kies apószerekkel, pl. tanniranal, foszforwolframsavval, vagy nehéz fémsók olda­taival kicsaphatjuk; ezt követőleg a csapadékot ismert módon megbontjuk és a kapott, esetleg a fémektől megszabadított oldatokat vákuumban beszárítjuk. Az eljárást a következő példák kapcsán is­mertetjük: 1. példa. Föltárt és finoman elosztott állapotú rizskor­pát hígított alkohollal hidegen kimerülésig extrahálunk és az alkoholos oldatot vákuumban

Next

/
Thumbnails
Contents