73566. lajstromszámú szabadalom • Kikapcsolószerkezet többhengerű hőerőgépek körűlforgó vezérlőtolattyúihoz

Megjelent 1919. évi áp rilis iió 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78566. szám. V/d/l. OSZTÁLY­Kikapcsoló szerkezet többhengerű hőerőgépek körülforgó vezérlőtolattyúihoz. D" RIEDLER ALAJOS TANÁR, TITKOS KORMÁNYTANÁCSOS CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentési napja 1917 november 24-ike. Elsőbbsége 1917 február hó 3-ika. A jelen találmány kikapcsoló szerkezetre vonatkozik oly többhengerű hőerőgépek körül­forgó vezérlőtolattyúihoz, amelyeknél több henger egymással párhuzamos tengellyel egy­másmelleit van elrendezve és közös hajtó­tengely hajtja az egymás mellett elrendezett hengerek körülforgó vezérlőelemeit (tolattyu­kat vagy másefféléket). Több egymás mellett elrendezett vezérmű tolattyúinak a hengerek tengelyéhez haránt­irányban fekvő közös vezértengely segélyé­vel való hajtása azt az ismeretlen előnyt nyújtja, hogy többhengerű gépeknél a vezérlő mozgás egyszerűen vezethető le. Az eddigi iiy hajtások azonban azt a hátrányt mutat­ják, hogy mindegyik henger vezérlőelemei csak rosszul állíthatók be, mert az össze­állítás alkalmával az összes vezérműhajtások a közös hajtótengellyel egyidejűleg jutnak kapcsolatba. Azonkívül a vezérmű hajtóten­gelyének ágyazása a hengerköpenyeken el­választó fölületet igényel és ezen a fölületen csavarokkal erősítendő össze a hengerköpe­nyekkel, hogy a vezérműhajtás beépítése lehetővé váljék. A vezérmű-hajtótengely ágya­zatának több henger hengerköpenyeivel való összecsavarolása folytán a vezértengely ágya­zatának elhúzódása elkerülhetetlen úgy, hogy annak törései gyakran előfordulnak. Azon­kívül az elválasztó fölületeket nem lehet olaj ellen eléggé tömíteni. A jelen találmány tárgyával az eddigi vezérténgely-ágyazat hátrányait kiküszöböl­jük és azt az előnyt érjük el, hogy az össze­állítás után mindegyik henger vezérműve könnyen beállítható, továbbá törés ellen biz­tos és egyszerűsített ágyazást, a kenőolaj­kamrákhoz való jó hozzáférést és olajvesz­teségek elhárítására ezen kamráknak tömített elzárását érjük el. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának foganatosítási példája kéthengerű gép ese­tére van föltüntetve (1. és 2. ábra). Egy sorozat hengereinek száma azonban tetsző­legesen nagy lehet. A két (a) hengert a föltüntetett példában egy-egy körülforgó (b) csőtolattyú veszi körül, melyek ismert módon hasítékok útján vezérlik a hengerek töltését és kiürítését. A vezérlő­tolattyúnak helyzete — akár a hengeren belül, akár a hengeren kívül, vagy akár a hűtővízköpenyen kívül, — valamint a vezérmű hajtásának elrendezése a hengerek oldalán vagy a hengerek fölött, végtelen csavar és cavarkerék vagy kúpkerekek alkalmazásával, tetszés szerint választható.

Next

/
Thumbnails
Contents