73516. lajstromszámú szabadalom • Eljárás száraz tartós alakba hozandó rezorbeálható mészkészítmények előállítására

Megjelent 1919. évi április lió 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 7B516. szám. IV/h/2. OSZTÁLY. Eljárás száraz, tartós alakba hozandó resorbeálható mészkészítmények elő­állítására. SEHILSKY 0. F. WALTER VEGYÉSZ CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1918 március hó 12-ike. Elsőbbsége 1917 junius hó 8-ika. Mésztartalmú táp- és érősítőszcrek kii -Iciiösen nagy jelentőségűek, minthogy a csontok képzéséhez a szervezetbe meszet kell bevenni. Különösen fontos ezen ok­ból a rnésa adagolása szoptató anyák számára. Az eddig tápszerekként tekin­tetbe jövő mészkészítmények hátránya, hogy nem hozhatók könnyen szilárd és tartós alakra vagy hogy sajátos izük az egyébként az íz elburkolására használa­tos szerekkel egyedül nem javítható. A találmány értelmében szilárd alakra, pl. tabletták vagy effélék alakjába hoz­ható tartós mészkészítmény előállítását azáltal tesszük lehetővé, hogy vízben oldható szerves mészvegyületeket cu­koroldat jelenlétében szerves kolloidok­kal keverünk és ezután száraz alakra hozunk. Ha jó keverésről gondoskodunk és a keverést a víznek a száradás közben való eltávolítáa alatt is föntartjuk, akkor oly masszákhoz jutunk, melyek­ből tabletták, pasztillák, pirulák vagy effélék készíthetők. Ez utóbbiak a leve­gőn állva is tartósak, így különösen nem zsugorodnak össze és nem folynak szét. Szerves mészvegyületekként pl. tej sa­vas mész, glikolsavas mész, ecetsava® mész, citromsavas mész és effélék, szer­ves kolloidokként, pedig enyv, gelatin, fehérje, caraghan és effélék használha­tók. Az alkalmazható cukorfajták köziil fölemlítendők a nádcukor, invertcukor, méz, keményítőcukor, tejcukor stb. Maga az eljárás abban áll, hogy a szerves mészvegyület a cukor és a kol­loid jelenlétében képezzük. így pl. hal­cnyv, tejsavas kálium és cukorszirup keverékéhez klórkálciumot adunk, ami által tej savas kalcium képződik. Az eljárás kiviteli példája a követ­kező : 1-5 kg. halenyv, 1-5 kg. tejsavas ká­lium és 138-6 kg. (körülbelül 30% víz­tartalmú) szirup keverékéhez erős kava­rás közben 6 liter vízben föloldott 8-4 kg. klórkalciumot adunk. A kavarás ál­tal kemény hab képződik. A cserebomlás befejezte után a masszát pl. hevítéssel vagy levegő átvezetésével víztelenítjük. A hevítést előnyösen vákuumban végez­zük. A kapott masszát poralakba hoz­zuk és belőle tablettákat, pirulákat és efféléket készíthetünk. A termék világos szürke színű és azt víz és részben alko­hol is oldja.

Next

/
Thumbnails
Contents