73499. lajstromszámú szabadalom • Alsó levegővel működtetett mozgórostély

Megjelent 1919. évi április hó 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 7B499. szám. Il/C. OSZTÁLY. Alsó levegővel működtetett mozgórostély. WALTHER & CIE A.-G. CÉG CÖLN-DELLBRÜCKBEN. A bejelentés napja 1918 január hó 10-ike. Elsőbbsége 1914 február hó 14-ike. A jelen találmány tárgya alsó levegővej működtetett mozgórostély, melynek helyt­álló légszekrénye van. Utóbbinak légkieresztő­nyílásokkal ellátott teteje fölött, a végnél­küli rostélyszalag fölső szára csúszik tova. A rostólyszalagnak a légszekrény tetejéig lenyúló, párosával a rostélyrudakat tartó kereszttartók közt lévő üregekben, fönt a rostélyrudak, lent pedig a légszekrény teteje által határolt, a rostélyszalaggal együtt tovamozgó légkamrái vannak, melyekbe az elégetőlevegő alulról nyomul be. Az újdon­ság itt az, hogy a rostélyszalag említett légkamrái különlegesen alkotott, a légszek­rény tetejéig lenyúló szélső rostélyrudakkal vannak oldalt elzárva úgy, hogy a légkam­ráknak önmagát tömítő, oldalról való elzá­rását érjük el, minthogy ezek a szélső ros­télyrudak szorosan feküsznek a légszekrény tetejére. A légkamrák ezen, oldalról való elzárása, az ismert helytálló falakkal való oldalirányú elzárással szemben, azzal az előnnyel jár, hogy a kereszttartókat nem kell közvetlenül a helytálló oldalfalakig ve­zetni és hogy a helytálló oldalfalak és a kereszttartók végei közt tetszőleges nagy hézag maradhat fönn, mely a kereszttartók­nak a rostély szélességi irányában a hő által okozott kitágulásával számot vet anél­| kül, hogy ezzel az oldalról való elzárás be­folyásolva lenne. Hogy folytonosan teljesen síklapú légszekrény tetőt kapjunk, mely fölött a rostélyrudak kereszttartói és a szélső rostélyrudak lehetőleg könnyen tova­esúszhatnak és hogy ezek szoros fölfekvé­sét érjük el a légszekrény tetején, az áttört légszekrénytető I-gerendákból van készítve, melyeknek alsó karimájához tolókák csatla­koznak; utóbbiaknak a rostély hosszirányá­ban való elmozgatásával az I-gerendák közt szabadon maradt légáteresztő nyílások a szükséghez képest bővebbre vagy szűkebbre állíthatók, hogy az elégetőlevegőnek a ros­télyhoz jutását szabályozni lehessen. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási példája van bemutatva; ós pedig: az 1. ábra a mozgórostély és a légszekrény hosszmetszete a rostélyhoz a légvezetés sza­bályozására és a levegő elosztására való berendezésekkel, míg a 2. ábra a mozgórostély és a légszekrény keresztmetszete az ábra bal felén az 1. ábra I—II és annak jobb felén az 1. ábra III—IV vonala mentén. Az (a) légszekrény, ismert módon, a vég­nélküli rostélyszalag fölső és alsó szára közt nyugszik. A légszekrény áttört teteje

Next

/
Thumbnails
Contents