73481. lajstromszámú szabadalom • Hajlékony talp

• Megjelent 1919. évi április hó 299-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78481. szám. I/b. OSZTÁLY. Hajlékony talp. BARANOVICS GÉZA VÁLLALKOZÓ CSORVÁSON. A bejelentés napja 1917 julius hó 19-ike. Jelen találmány tárgya talp, mely fából, bőrhulladékból s hasonlókból készül és kü- 1 lönös hajlékonysága által tűnik ki. A találmány lényege abban áll, hogy a talp hosszával párhuzamos sorokban fadarab­kákból, bőrhulladékokból vagy hasonlókból készült, végeiken lekerekített láncszemek vannak olyképpen alkalmazva, hogy két-ké­szomszédos sor láncszemei egymáshoz ké­pest egy fél szemhosszal el vannak tolva és az egymás mellett fekvő láncszemek a talp szélességében végig menő tengelyek által egymással csuklósan össze vannak kötve. A szélső láncszemeket a talp alak­jának megfelelően vágjuk ki s az egész talpat egy a saroké s a láblágyék alá jutó lemezhez erősítjük csuklósan hozzá, mely az utolsó láncszemek részére fésűsen van kivágva. A talpnak a lábra való kapcsolására szí­jakat zsinórokat vagy hasonlókat használunk, a sarok fölött pedig esetleg egy tetszőleges anyagból való kérget is erősíthetünk a le­mezhez. Hozzá erősíthető azonban a talp cipőfölsőrészhez is. Kívánatra a talp fölé bármilyen hajlékony anyagból például impregnált vászonból, vagy hasonlóból való alátét is helyezhető, hogy a láb sima fölületen álljon. A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakját az 1. ábrán I oldalnézetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben tünteti föl. A 3. ábra az egyik láncszemnek oldalnézete. A talp hosszával párhuzamos sorokban végeiken lekerekített (a) láncszemek vannak alkalmazva. Két-két szomszédos sorban az (a) láncszemek egymáshoz képest egy fél szemhosszal el vannak tolva (2. ábra) s az egymás mellett fekvő (a) szemeket a talp szélességében végig menő (b) tengelyek kö­tik egymással csuklósan össze, ami által egy rendkívül hajlékony összefüggő talpat ka­punk. A talp szélét alkotó (al) szemek a talp alakjának megfelelően vannak kivágva. Ez a hajlékony talp hátsó végével (c) le­mezhez van hátsó szemeivel csuklósan hozzá erősítve, melyek részére a (c) lemez mellső széle fésűsen van kivágva. A (c) lemez a lábnak sarka és a láblágyék alatt fekszik és ehhez a lemezhez egy (d) sarok is hozzá erősíthető. A talpnak a lábhoz való kapcsolására a (c) lemezhez erősített (e) kéreg és az (f) szí­jak szolgálnak. De hozzá erősíthető a talp esetleg cipőfölsőrészhez is. A talpra egy hajlékony pl. vászonból való lemez is ráhelyezhető, melyet esetleg a (c) lemezhez hozzáerősítünk.

Next

/
Thumbnails
Contents