73453. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gluoxal előállítására

Megjelent 1922. évi március hó 31-én. MMg MAGYAR KIRÁLYI 1Éw SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 73458, szám. IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás glyoxal előállítására. CHEMISCHE FABRIK GRÜNAU LANDSHOFF & MEYER A-G. BERLIN/" GRÜNAUBAN ÉS DEUTSCHE GOLD- & SILBER-SCHEIDEANSTALT VORM. RÖSSLER M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1917 junius hó 18-ika. Elsőbbsége 1916 junius hó 29-ike. A találmány tárgya glyoxal előállítá­sára vonatkozik, mely ózonnak acetylénrc való behatása által termeltetik. Az ózonnak háromszoros kötésű, vegyü­letekre való behatása általánosságban a háromszoros kötés felhasításához vezet két molekulasav képződése mellett. Az acety­lénnel való reakció közelebben nincsen megvizsgálva és csak azon adat ismeretes, hogy acetylén és ózon robbanás mellett igen könnyen bomlik széjjel. Semmiesetre sem vált ismeretessé, liogy az ózon és acetylén közötti reakció glyoxal előállítá­sára használható fel. Felismertetett, hogy ózonnak gázalakú acetylénre való behatásánál glyoxal simán keletkezik és hogy ezen folyamat teljesen veszély nélkül vihető keresztül, ha a gázok alkalmasan hígítva hatnak egymásra. Ter­mészetes, hogy koncentrált ózon mellőzte­tik, hanem ózonizált levegő vagy ózonizált oxigén használtatik és mindenhol, ahol a leírásban ózonról van szó, ezalatt tulajdon­képen ózonizált oxigén vagy levegő ér­tendő. A levegőnek, illetve oxigénnek nem ózonizált része általánosságban közömbös hígított gáz gyanánt gyakorol hatást. közömbös gázak, mint pl. oxigén, széndio­xid stb. is használhatók. A reakció különösen előnyösen befolyá­soltatik, ha a gázok elegendő nedvességet tartalmaznak, célszerű ha azt ézétporlasz­tott víz vagy egyéb finoman elosztott alak­ban használjuk, úgy hogy a keletkezett glyoxal a reakciós térből minél gyorsab­ban távozik. A glyoxal a vízben oldódik és mint folyadék kondenzálható. Ha acetylént csekély feleslegben haszná­lunk és ha a gázokat jól összekeverjük, ak­kor az ózon quantitative abszorbeáltatik és a keletkezett glyoxal azon térben kon­centrált oldat alakjában válik el, melyben az egymásra reagáló gázok találkoznak egymással. Kísérletek alapján az eljárás előnyösen foganatosítható, ha 1—2% ózon, 3—4% acetylén és 96—94% levegő közönséges hőmérséklet mellett egymásra gyakorol hatást. Azonban a találmány tár­gya ezen keverési arányra és a reakciónak ezen hőmérséklet melletti foganatosítására nincs korlátozva, minthogy a reakció ak­kor is áll be, ha a gázkeverék tartalmát és a hőmérsékletet megfelelően változtatjuk. Szabadalmi igények: 1. Eljárás glyoxal előállítására, azáltal jellemezve, hogy ózont, illetve ózonizált levegőt vagy ózonizált oxigént egy zárt reakciós térben acetylénnel összehozzuk és egymásra -hatni engedjük.

Next

/
Thumbnails
Contents