73428. lajstromszámú szabadalom • Hajtószíj

Megjelent 1919. évi március lió 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73428. szám. > Ve/l. OSZTÁLY. Hajtószlj. LANDAU SÁNDOR GYÁROS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 áprilia hó 23-ika. Jelen találmány szerint egyforma szélese ségü fournier sávokból hajtószíjat lehet elő­állítani, mely különösen nagy látmérőjű tár­csák hajtására alkalmas. A fournier ezen célra természetes állapolban is használható, de átitatható zsiradékokkal, olajokkal, ter­pentinnel, parafinnal vagy hasonlókkal is, esetleg még, például hengerjáratok között, préselhető is. Mint az 1. ábra mutatja, az (m) fournier -sáv lehetőleg hosszú és a rostok irányában futó, az összeillesztéseknél elnyújtott, kis szög alatt vékonyított átlapoMsokkal van el­látva, melyek a menetiránynak megfelelően egymásra enyveztetnek és varással, kapcsok­kal vagy (o) szögecskékkel biztosi Itatnak. A 2. ábrán föltünteteü kiviteli alaknál két darab, az 1. ábrán látható mód szerint elő­állított (M) szalag van olyképpen egyesíve, hogy köztük egy papírból, szövetből vagy sodronyfonatból készüli (n) szalag foglal helyei, vagy pedig még egy fournier réteg, amelynek rostjai azonban a szí j . hosszirá­nyára merőlegesen állanak. A középső réteg enyvezéssel vagy egyéb módon van a két külső (M) réteggel összeerősítve. Ebben az esetben a középső (n) réteg nincs húzásra igénybevéve, hanem csak a kél külső (M) szalag rostjainak keresztirányú összetartá­sára szolgál. A hosszirányban fuló rostoknak kereszt­irányban való összetartását azáltal is el lehet érni, ha, amint azt a 3. és 4. ábrák fölülnézet­ben és metszetben mulatják, a két külső (M) réleg között hullámvonal alakban hajlított (a) drót vagy zsineg helyeztetik el, mely az enyvezésen kivül (n) varratokkal vagy más alkalmas módon is megerősíthető. Ez a drót vagy zsinegbetét más betéttel kapcsolatban is alkalmazható, amikor a varrásnak termé­szetesen ezen a közbetét rétegen is át kell hatolnia. Az 5. ábra szerint az előbbiekhez hason­lóan három vagy löbb húzásra igénybevett (M) réteget is össze lehel szerelni akár közlie helyezeti faszövet vagy sodronyszövet, akár az emi'ített hullámvonalasait elhelyezett és varratokkal rögzített drót vagy zsineg be­téttel. Ma gatól érthető, hogy a fournierlapok ösz­szeerősítési helyei az egymásra helyezett ré­tegeknél nem esnek egymás fölé, hanem miként az 5. ábrán vázlatosan látható, há­rom rétegnél egy-egv harmad, két rétegnél pedig egy-egy fél fournier-sávhosszal el van­nak egymáshoz képest tolva. Az ígyt előállított hajtószíjak széleinek a gyors kopástól és a szétíorgácsolódástól való megvédésére ajánlatos, hogy azok erős, ellenálló, impregnált fonál'al vagy dróttal

Next

/
Thumbnails
Contents