73423. lajstromszámú szabadalom • Hanfölvelő és visszaadókészülék beszélőgépek és más hasonlók számára

Megjelent 1919. évi március lió 24-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. 4 SZABADALMI LEÍRÁS 78423. szám. IX'd. OSZTÁLY­Hangfelvevő és visszaadó készülék beszélőgépek és más hasonlók számára. HOHNER JÁNOS GYÁROS TROSSINGENREN (WÜRTTEMRERG). A teje'entés napja 1917 december hó 4-ike. Hangok fölvételére és visszaadására szolgáló beszélőgépeknél és más hasonlóknál cz idő szerint a hangot a hanghornyokról átvivőszervek segé­lyével körülményesein egy rezonáló lesitrc viszik át, mely a hangot megszólaltatja. Az ismeretes Új­fajta berendezések többé-ke véshbé tökéletlenek, mely körülmény a készülékeik szerkezete és kivi­tele szerint a használatnál többé-ikevésbbé meg is nyilvánul. Legnagyobb fontosságú hibája az ilyfajta készü­lékeknek a mellékzörej, ami a haing visszaadását nagyon befolyásolja. A különböző átvivőszervek azonban, melyeknek előállítása is körülményes, még sérüléseknek és üzemzavaroknaík is könnyen ki vannak téve. A találmány tárgyánál ezek a hátrányok egy­szerű módon azáltal vannak kiküszöbölve, hogy egy tetszőleges kivitelű és elrendezésű rezonátor alkalmaztatifc, mely nemcsak a hangol veszi föl a hanghornyokból, hanem azt közvetlenül vissza is adja. A rezonátor pl. egy tű segélyével csúszik a hanghoronyban. Rezonátorként egyszerűen valamely fölület, pl. egv deszka, vagy falap, vagy más hasonló szol­gál, a fölületnek helyzete a hanghoronynyal együttműködő szervhez, vagy a hanglemezhez képest tetszés szerinti lehet. A találmány tárgya a rajzon egy példafcéppeni foganatositási alakban: távlatilag és vázlatosan van szemléltetve. Az (a) hanghornyok a forgó (b) lemezben van­nak kiképezve, mely fölött tetszés szerinti hely­zetben egy (c) rezonátor van elrendezve, melynek (d) tűje az (a) hanghornyokban csúszik. A (c) rezonátor egy falapból, vagy más hasonló szerke­zeti elemből van kiképezve és az (e) állványon könnyen elmozdíthatóan van rögzítve. Szabadalmi igények. 1. Hangifölvevő és visszaadókészülék beszélőgépek és más hasonlók számára, jellemezve azáltal, hogy a hang a hanglioronyról egy rezonátorra vitetik át, mely egyidejűleg rezgőelenikénil és hanglétesítőként szolgál. 2. Az 1. igénypont szerinti hangfölvevő és vissza­adókészülék foganatositási alakja, jellemezve azáltal, hogy a rezonátor közvetlenül a hang­horonyban csúszik. 3. Az 1—2. igénypont szerinti hangfölvevő és visszaadókészülék foganatositási alakja, jel­lemezve azáltal, hogv a rezonátor egy fölület­ből, pl. egy deszkából, vagy más hasonlóból áll, mely a hanghoronylemezhez képest tetszés szerinti helyzetet foglalhat el. (1 rajzlap melléklettel.) PALIA8 HÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents