73414. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés hevedereknek, zsinóroknak köteleknek, zsákoknak és hasonlóknak papírfonálból való előállítására

Megjelent 1919. évi március lió 24-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73414. szám. XIV/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés hevederek, zsinórok, kötelek, zsákok és hasonlók papirfonálból való előállítására. AUGUST MARSCHNER & SOHN CÉG SCHÖNLINDEBEN. A bejelentés napja 1917 március hó 30-ika. A találmány tárgya eljárás és berendezés kötve szőtt áruknak papirfonálból kör- és síkkötő gépen, valamint láncfonálgépen való előállítására. A papirfonalat, hogy ezen célra alkalmas legyen, a találmány szerint nedvesen csé­véljük és földolgozása előtt zsiradékkal ne­vezetesen paraffinból, faggyúból és földvi­aszból álló keverékkel impregnáljuk.* Az ekként kezelt papirfonalat ismert mó­don kőr- vagy síkkötő gépen vagy lánc­fonálgépen különböző harántmetszetű töm­lőkké dolgozzuk föl, melyeket egymásra húzva rugalmas varattal átvarrunk. Ha azonban a terméknek, mint pld. hevederek előállításánál, laposnak kell lennie, akkor az egymásba tóit tömlőket az átvarrás előtt laposra nyomjuk. A földolgozandó papir­fonál egyszeresen vagy többszörösen sodrott lehet és gyapjúval, gyapottal vagy fonalak­kal vegyesen alkalmazható. Hogy a papirfonalat az elszakadás veszé­lye nélkül a szokásos síkkötő gépen földol­gozhassuk, ez utóbbit a mellékelt rajzban két foganatosítási alakjában föltüntetett, a jelen célnak megfelelően módosított zárré-Biekkel szerkesztjük. Az 1. ábra szerint ae (a) zárrészeknek belső fölületei alsó (b) végeiken egy lépcsővel bírnak, míg a 2. ábra szerint az (a') zárré­szeknek fölső (c') belső fölületei és az (e') zárrészeknek az előbbe.niekkel korrespónde­áló (d') fölületei hullámos alakúak ezenkívül az (a') zárrészek alsó (b'j végeinek belső fölületei a (c') fölületekhez képest kissé hátrább fekszenek és egyenesek. A zárré­szeknek ezen uj alakja folytán az 1. ábrá­ból kivehető módon elérjük azt, hogy a zár­részeken csúszó tűk gyorsan lehuzatnak és pedig akként, hogy midőn az egyik tű a (g) ütközőnél már teljesen átment a szem­képzéshez, az (f) fonál az (1, 2) tűkben hu­rokká hajlíttatik, míg a (3, 4) tűkben lazán tartatik az ütközőn kívül. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás hevedereknek, zsinóroknak, köte­leknek, zsákoknak és hasonlóknak pa­pirfonálból való előállítására, jellemezve azáltal, hogy a papirfonalat földolgozása előtt nedvesen csévéljük és paraffinból, faggyúból és földviaszból álló keverék­kel impregnáljuk. 2. Berendezés papirfonálnak síkkötő gépeken való földolgozására, jellemezve azáltal, hogy az (a) zárrészeknek belső fölületei alsó végükön lépcsövei bírnak.

Next

/
Thumbnails
Contents