73365. lajstromszámú szabadalom • Konyhai eszköz forró edények s hasonlók megfogására

Megjelent 1919. évi március hó 19-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73865. szám. XVIII/a. OSZTÁLY Konyhai eszköz iorró edények s hasonlók megfogására. Í MUNKÁCSY ISTVÁN VENDÉGLŐS BUDAPESTEN ÉS POZSÁR LÁSZLÓ KERESKEDŐ DEBRECZENBEN. « A bejelentés napja 1918 március hó 30-ika. Jelen találmány' tárgya i^en egyszerű és olcsón előállitható konyhai eszköz forró sfltőtepsik, faze­kak s hasonlók megfogására. . A találmány tárgya a csatolt rajzon egy példa­képem kiviteli alakban van föltüntetve. Az 1. ábra az eszköz oldalnézetét egy sütőlepsi megfogásánál és a 2. ábra egv fazék megfogásá­nál mutatja, a 3. áfcra az eszköz elölnézete. A találmány 'szerinti eszköz lényegében egy kengyelalakban meghajlított (a) vaspántból áll, melynek egyik szára (b)-nél valamivel hosszabb, Jiiint a másik. A (b) szár szabad vége célszerűen még egv a másik szár felé előrehajlított (c) rész­szel van ellátva, mely siüőtepsik vagy hasonló alcsonv szélű edények megfogásánál azok feneke alá nyúlik. A kengvelalakúan meghajlított (a) vaspánt hosszabb szárára egy szigetelő anyagból, célszerűen fából készült (d) fogantyú van erősítve, mellyel az eszköz kényelmesen kezelhető, illetve az edények megfogása és fölemelése céljából a kengyel nyitott része az edény szélére tolható, mint azt az 1. és 2. ábra mutatja. Természetes, hogy a találmány lényege nem változik, ha az (a) kengyelt más anyagból pl. erős sodronyból vagy egvébb szelvényű hengerelt vasból stb. készítjük. 1. SZABADALMI IGÉNYEK. Eszköz forró edények s hasonlók megfogására, jellemezve egyik végéri nyitott kengyel által, melynek egyik szárára egy fogantyú van erő­sítve. Az 1. igénypont szerinti eszköz kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kengyel egyik szára hosszabb a másiknál és a fogantyú ezen hosz­szabb szárára van erősítve. Az 1. és 2. igénypont szerinti eszköz kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a hosszabb ken­gyelszár szabad vége a másik kengyelszár felé van hajlítva. (1 rajzlap melléklettel. PAUAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁI* BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents