73316. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés közös teleppel bíró relaismentes telefonközpontok számára

Megjelent 1911). évi március hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73316. szám. VII/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés, közös teleppel bíró relaismentes telefonközpontok számára. „ERICSSON" MAGYAR VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EZELŐTT DECKERT ÉS HOMOLKA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 22-ike. A jelen találmány tárgya kapcsolási el­rendezés közös teleppel biró, relaismentes telefonközpontok számára, melynél valamely előfizetőállomás hallgatójának leemelésénél hívójel, a hallgató újbóli beakasztása után pedig lejelentő — vagy beszélgetés — figyelő­jel önműködően jelenik meg a központban. Majdnem valamennyi eddigelé ismeretes, közös teleppel bíró rendszer lejelentő- vagy beszélgetés-, illetve a lejelentő-jeladást köz­vetve vagy közvetlenül befolyásoló-relaisvel bír. Ezek aránylag drága készülékek, me­lyeknek szerelése azonkívül még külön áll­ványokat is igényel. Ezenfölül a relais hiba­forrást is jelent, mert többé vagy kevésbbé elállítódik. Javasoltak ugyan már eddigelé is relais­mentes kapcsolási elrendezéseket, de ezek­kel szemben a jelen találmány tárgya az elektromosan ható részek elrendezése tekin­tetében fontos különbségeket tüntet föl, me­lyek lényegükben abban állnak, hogy a le­jelentőjel csupán valamely összeköttetés fennállása alatt van párhuzamosan kapcsolva a transzlator-tekercsekhez és a dugaszpár beszédereihez. A találmány további újdonsága abban áll, hogy az összekötődugasz beszélgetés-figyelő jelének áramköre hívás közben nincs meg­szakítva. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni foganatosítási alakját szem­lélteti. (I.) jelöli az előfizető-állomást, (ASt) a ki­kérdező dugaszt, melyet fölhívásnál a (Kii) hüvelybe bedugnak, (CB) a közös telep, (Ue) a transzlátor, (a) annak egyik, (b) másik csé­véje, mimellett a kikérdező dugaszhoz menő megfelelő vezetékek, illetve annak erei, va­lamint a (Kii) hüvely két rúgója és az (I) állomáshoz, valamint a (VSt) kapcsolódugasz­hoz menő vezetékek szintén (a)-val és (b)-ve, vannak jelölve, (el) a (Klx ) hüvely perselye (c) az (ASt) kikérdező dugasz harmadik ere. Az ezen érhez csatlakozó vezeték a tetsző­leges fajtájú (SL1) lejelentő jelzőn és a (Drl) fojtó tekercsen megy át és a transzlá­tornak (b) vezetékéhez, illetve (b) tekercsé­hez van kapcsolva. Ennek második végpont­jától a (Dr2j fojtó tekercsen és az (SL2) lejelentő jelzőn át a (VSt) kapcsolódugasz (c) eréhez menő vezeték indul ki, mely (Kl,) hüvely a rajzban nincs föltüntetve. (SU^ a beszédátkapcsoló, melynek kontaktusai (1—l2 )-ig terjedő folytatólagos számokkal | vannak jelölve. Az (5, 3, 4, 11, 10, 12) rú.

Next

/
Thumbnails
Contents