73301. lajstromszámú szabadalom • Egyeneletesen olajozó berendezés henger és dugattyú számára

Megjelent 1919. évi uiárciu* hó 19-én. f V MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73344 szám Vo/I. OSZTÁLY Meghúzható csavaranya elrendezése sima csapszegen. DH STEINEB LEO FÖLDBIBTOKOS BUDAPESTEN. * bejelen tea napja 1817 november hó 17-ik«. A (ilaloiuny leheUív« teszi, hogv sinw rs ip­.szögeket. .< melyeken csavarmenetek közvetlen k l • ••/i>>< • •li.-u- .<>\ t.. 'lm volta U,i.<ti. .«»> t, w <»m«feli»>. utelk kHl -*> í*n uiik rl Ii » CMpv/.oKr? húzott csavarmenetes csutka alkalmazásával órjúk el. amely a csap­.szögnek egy sasszögév cl kapcsolásba hozható, amikor is sass/og a csutkái fftyn-s/l megta niaszlja. másrészt t'lforgás ellen biztosítja A mellékelt raj/ ,i találmánynak kivileli (K'l itait tünteti föl. A/ I ábrán ia jelzi a I) fejjel etiáloti sima csapszoiicl, amelyben a fejjel ellentétes - f végen lapos haránlmclszelii e ivúk van kiképe/ve a kétori'ú (I éknek álbocsa­t-c-ára \ esapszogre ráhúzható e i suli k egyik végén átnnérftHán>ú hornyai \ umak a sas­szegiil használt (d ékkel vaftfr kapcsolódás cél­jára. A csutka csavarmeneteire illó ($> c&a.var­jMiy.i meghúzásakor a csutkái a ii éket az (e lyukban a csap&zognek íf vége felé szorilya, úgy tiogy .1 kétoldali orrok az ékel kiesés ellen biz tositják A 2. ábra szerint a hornyok a csutkának h fejrészében vaunak kiképezve, amely kulcsagy gyanánt alnkitbaló, hogy a (g, csavaranya meg húzáskor kulescsui megfoghassuk. A 3. ábrabeJi kivileli alakban ez a/, ék hor­nyok kai ellátott csulkafej ik) esavarházkém a esutkaíi eHolhaJönn lehel elrendezve, minek lolylán ,i inegíok-M mélyre vágott hornyokkal ellátott csutkának működési hosszú változtat­ha'<> V lü-hetséges bi állítások szaporítása vé­..inka csTtvai-h^z-fejének lőbb átmé-M>:l ttnvw iminW vn*». A laláimány niódol ad arra. hu&> sima, csa­varmenetek nélkül való csapszögekre, egyszeri! módon, könnyű szerrel, meghúzható anyát sze­ri 11liík amely biztosan tart es ugyanolyan könnyen ;i rés/.ek bálitlyikéaek megrongálása nélkül meglazítható és (levehető. Az elrendezés igen alkalmas természetes keménységű, hidegen inéi; nem munkálható acélból készült, erősen terhelt csapszöjqekhe/. továbbá üveg- és por­reHAn-esapsaög«|*ez síb -u eddig szokásos, csak < ingén tartó lár-iga-szlotl csavarorsózal i beívelt ^ZAFlMJAI.Ml 1GENYEK MighuzhaUi csavaranya elrendelése sima, csavarmenetek nélkül való csapszögón. azzal jellemezve. hogy a csapszögre ráhúzott csa­varmentes csutka egy .s.isszoggel kapcso­lásba hozható, amikor is a sasszog a csut­kát egyrészt megtamiasztja, másrészt elfor-Kás ellen biztosítja. Az 1. 41 Jatt védett csavaranyael rendezés ki' vileli alakja, azzal jellemezve, hogy kassaié­ként kélorrú ék kerül alkalmazásra (1 mjak* m«UéfcMM« MM.LAS *e«*vé*< mm***' S»ohoaj» •uoA***r

Next

/
Thumbnails
Contents