73299. lajstromszámú szabadalom • Biztosítókészülék pénztárcák és effélék ellopása ellen

viegjelent 1919, évi március hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73299. szám. XVIIl/b. OSZTÁLY. I mmammmmimmmmmmmmmiSmMm^m^m^^ ü Biztosító-készülés pénztárcák és effélék ellopása ellen. » LÁGLER KÁROLY MŰSZAKI HIVATALNOK GÖDÖLLŐN. A bejelentés napja 1918 március hó 6-ika. A találmány tárgya biztosító készülék pénztárcák és effélék ellopása ellen, mely lényegében egy a pénztárca fölső részét kö­rülvevő csiptetőből áll, melynek egyik része a kabát zsebében fölvarrható, másik része pedig egy vízszintes tengely körül csavarolt rúgó segélyével a biztosítandó pénztárca felé szoríttatik. A mellékelt rajzon a találmány szerinti biztosító készüléknek egy foganatosítási alakja van föl tüntetve. Az 1. ábra elölnézete, a 2. ábra hosszmetszete, melynél a kabát­zsebben való fölvarrásának módja is lát­ható. A 3. ábra egy részletét matatja. A csiptetőnek (a) része szélein (b) lyu­kakkal van ellátva, melyeknél fogva az a (c) kabátzsebre varrható. Az (a) rész fölső részén kétoldalt (d) perem van kiképezve, melyekben (e) tengely van ágyazva. Az (e) tengely (f) tekercsrugóval van ellátva, me­jyet a (g) szorítólemez köralakú (h) része vesz körül. Az (f) tekercsrúgó az (e) ten­gelyre olykép van föltolva, hogy ellenkező irányú forgónyomatékuk folytán (1) ós (k) végek az (i) és (j) nyilak irányában hatnak úgy, hogy a (g) lemez az (m) pénztárcára szoríttatik. A rúgó különben bármily isme­retes módon hajlítható oly célból, hogy a pénztárcát az (a) és (g) részek között biz­tonsággal rögzítse. S/ABADALMI IGÉNY. Biztosítókészülék pénztárcák és effélék ello­pása ellen, jellemezve egy a kabát zse­bében fölvarrható (a) lemez és egy víz­szintes tengely körül csavarolt (f) tekercs­rúgó által, mely egy csuklós (g) lemezre olykép gyakorol hatást, hogy ezen lemez az (a) és (g) rész közé helyezett pénz­tárcára szoríttatik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA6 RÉSZVÉNYTÁHSA8ÁG NYOMDÁJA BUOAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents