73296. lajstromszámú szabadalom • Padlóburkolat

viegjelent 1919, évi március hó 312-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73296. szám. VIII/c. OSZTÁLY. v Padlóburkolat. GERMELMANN KÁROLY GYÁRTULAJDONOS RERLIN-NEUKÖLLNREN. A bejelentés napja 1917 december hó 21-ike. A nagyiparban különösen használt fa-pad­lóburkolatok előállítására homlokfatuskókat használnak, melyek egymás mellett elhe­lyeztetnek. Hogy ezen tuskóknak kölcsönös helyzete biztosíttassék, azok legkisebb magas­sága kb. 7 cm. Midőn a padlóburkolat pl. 2-4 cm-ig lekopott, akkor a keletkezett egyenetlenségek és mélyítések folytán a padlót meg kellett újítani és a hátramaradó 3-5 cm. vastag fát eldobni. A találmány szerint ezen hátrány kikü­szöbölése céljából a homlokfatömbök első­sorban lemezek alakjában egyesíttetnek és a lemezből készül a padló, miáltal lényeges famegtakarítást érünk el, minthogy elegendő ha a lemez vastagsága 3-4 cm. Az egyes homlokfatuskók egyesítése és kölcsönös összeköttetése többféle módon eszközölhető. A tuskók pl. egymással összeenyvezhetők, vagy más ragasztóanyaggal egymással egye­síthetek. Ehhez a 7. ábrán látható kettős nyílalakú peckek használhatók, amelyek a tuskók átellenes fölületeibe veretnek. Az egyes lemezek célszerűen olykép köt­hetők össze egymással, hogy az egyik lemez horonnyal a másik pedig csappal láttatik el, (2. ábra), és ezek egymásba kapcsolódnak. A lemezek azonkívül a szemközt levő szé­leken kivágásokkal láthatók el, melyeknél fogva a szomszédos lemezek egymásba kapaszkodnak. Azonkívül az egyes lemezek a 4. ábrán látható nyílalakú peckek segé­lyével egymással egyesíthetek. Az 5. ábra szerint a lemezeknek egymással szemközt levő szélei horonnyal vannak ellátva, mely hornyokba lapos vas, vagy falécek ágyazhatok Előnyös, ha a lemezek között száraz fa és csekély mértékben nedves beton hasz­nálata mellett kb. 4 mm. hézagot hagyunk amelyet egy puha ragasztóanyaggal töltünk ki. Midőn a fa megduzzad ezen hézag záródik. Ha a fa nem száraz, akkor a leme­zeket szorosan fektetjük egymás mellé. A fa megszáradása után összehúzódik és a keletkezett hézagot ragasztóanyaggal tölt­jük ki. Ezen falemezek szokásos módon a beton­padlóra fektettetnek és célszerű, ha a leme­zeket vékony aszfaltrétegre (6. ábra) gyom­juk, mi mellett a lemez alsó oldalába több hornyot, vagy kirágást képezünk ki, úgy, hogy ezeknél fogva az aszfaltalátétbe kapasz­kodik. Ily padlóburkolatnál kb. 60% fát taka­rítunk meg. A kopás rendkívüli csekély és

Next

/
Thumbnails
Contents