73291. lajstromszámú szabadalom • Segélykérő

Megjelent 1919. évi március lió 15-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73291. szám. VIII/b. OSZTÁLY. Szegélykő. ALTENBURGER IGNÁC TETŐFEDŐMESTER DEUTSCH­FEISTRITZBEN. A bejelentés napja 1918 január hó 30-ika. Elsőbbsége 1917 január hó 30-ika. A tűzfalak,n ak eddig szokásos túlfödésének és a szomszédos letőszegélyekhez való csatlakozá­suknak hátránya, hogy egyrészt a túlfödő rész a vihar által könnyen lesodorhatott, másrészt pedig hogy a régi tűzfal és új tető közötti ha­barcs elpusztul és a támadt nyílásba a régi tűzfalról és az új tetőről az esővíz lefolyik. Ezen hátrányokat megszüntetni jelen találmány célja Mellékelt rajz 1. ábra a találmány szerinti szegélykő oldalnézetét mutatja. A 2. ábra keresztmetszete. A 3. ábra fölülmézete. A 4. és 5. ábra kétféle foganatosítási alakjának keresztmetszete. A szegélykő azbesztműkőből, vagy homok és cementkeverékből készüilt telőalakuaoí egymás­nak ütköző (a) és (b) fölületekből és a metszési fölület mentén kinyúló (c) orrból áll. Ezen szegélykő a tetőszél hosszában az (f) tűzfal (2. ábra) túlfödésére olykép használtató, hogy egy-egy szegélykő szélesebb (a) fölülete a tűzfal homlok fölületén túlnyúló három (1) lécre szegeztetik, míg a keskenyebb (b) fölületek a tető szél hosszában egymáshoz csatlakozó víz­áthstlan túlfödést biztosító szegélyköveket al­kotnak. A (c) orrok aiz összekötő szögek fejeit födik le. A 4. ábra a szegélykő rövid (b) fölületével iaz (1) lécekre van fektetve, szélesebb (a) fölülete pedig a tűzfalra van szögezve, úgy hagy a sze­gélykő egy ereszcsatornát alkot, melyből a tűz­falról és a szomszédos új tetőről lefolyó víz le­vezettetik. Ha a lécekre ékeket fektetünk, ezen csatorna emelhető. Az 5. ábra szerint a szegélykő széles (a) fö­lülete az (1) lécekre olykép van erősítve, hogy a metszési fölület a (c) orral együtt az (f) tűz­falon túli kinyúlik, míg a rövidebb (b) fölültet a kiúgró tetőszélet a vihar ellen védi. A (c) orr a falat és léceket a nedvesség ellen védi. SZABADALMI IGÉNY. Szegélykő telőfödésekhez jellemezve, egy tető­szerüen egymáshoz ütköző fölületekből és a metszési fölületen túlnyúló orrból álló műkő által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉ8ZVÉN> TÁRSASÁG NtOMOÁJA ;űAPE8TEN

Next

/
Thumbnails
Contents