73250. lajstromszámú szabadalom • Takarmánytartó kis és szárnyas jószág részére

Megjelent 1919. évi február íió 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73250. szám. X/a. OSZTÁLY­Takarmánytartó kis- és szárnyas jószág részére. WÜRMSTICH ÁRMIN ASZTALOS EBENHAUSENBEN. A bejelentés napja 1917 december hó 30-ika. A mai viszonyok azt követelik, hogy az aprómarhái tartók mindenfajta éleimet föl­használjanak, hogy az aprójószág takarmány­hiányán segítsenek. Jelen találmány tárgya , takarmánytartó szárnyas jószág és aprójószág részére, mely főként földi termények fölvételére szolgál. A tartó lényegileg háromlábú aljazatból áll, melyen egymással szemben két szögletbe hajtott szár áll, melyek egyike a másik fele feltolható. A tartónak a találmány lényegéből folyó előnye egyrészt abból áll, hogy az vasból, fá­ból stb. igen olcsón állítható elő, másrészt abból, hogy általa mindenféle nagyságú ter­mény megfogható, följebb helyezhető, vagy fölfüggeszthető. Továbbá, hogv az állvány a földre helyezhető, amikor is a (3) láb a földbe nyomva az állványt, helyhez rögzíti, vagy fölfordítva fölfüggeszthető. A találmány tárgyát a csatolt rajz mutatja »és e rajzon (a) a laposvasból vagy bádogból Jvésziilt híd, melynek közepén egy (d) szöglet (1 rajzlap melléklettel.) ! úgy van fölszögecselve, hogv annak egyik (b) szára a másik (h) szögletnek, mely eltolható, vezetékül szolgál. Ennek biztos vezetéseül az | (f) kengyel szolgál, mely külön darabból vagy : a (h) szöglettel egv darabból készül. Mindkét (b és h) szöglet (i és e) fogazással van ellátva oly célból, hogy a takarmány ezáltal megfo­! gassék. Az (a) híd és (d) szöglet (s) lyukai a takarmánytartó Kifüggesztésére vagy más­nemű megerősítésére szolgálhatnak. Szabadalmi igények. 1. Takarmány tartó apró és szárnyas jószág részére, jellemezve egy helyhez rögzíthető és (d) szöglettel ellátott (a) aljazat által, mely (d) szöglet egyik (b) szára az ezen elcsúsztathatóan készíteti másik (h) szög­let vezetésére szolgál. 2. Az 1. alatt igényelt takarmánytartó egy kiviteli alakja azáltal jellemezve, hogy az (a) hídja, illetőleg (d) szöglet fölfüggeszt­hető. PAFALAS MMVÉNVTÁFLLASM NYOMAJA BODAPEATW.

Next

/
Thumbnails
Contents