73156. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üvegtárgyak összehegesztésére

Megjelent 1919. évi február hó l'á-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. .".... SZABADALMI LEÍRÁS 78156. szám. XVII/©. OSZTÁLY­Eljárás üvegtárgyak összehegesztésére. KRÜGER ERNŐ ÁGOST ELEKTROMÉRNÖK ZEUTHENBEN ÉS DR BLOCH SZIGBERT GYÁROS BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 április hó 10-ike. Elsőbbsége 1916 julius hó 26-ika. Vákuumcsöveknél és villamos izzó'ampáknál a l:«lsö részek pld. az izzószálak el romlanak, míg a kiilső üveggömb és a rajta levő foglalatrészek ínig: teljesen hasznavehetők. Már számos eljárás ismeretes a belső részek megújítására. A legegyszerűbb eljárások egyike abban áll, hogy az üvegkörte hengeres részét szétrepesztik és miután a belsörószek megujíttat­tak, a részeket ismét összebeggesztik. Ezt a mun­kát csak igen gyakorolt üvegfúvók képesek kéz­zel végezni. Ezáltal azonban a munka gyakran drágább lesz, mint az uj darabok előállítása. A jelen találmány szerint az összehegesztés önműködően vihető keresztül és gyakorlatisai munkások által ellenőrizhető. Miután a vákuum­cső vagy izzólámpa stb. hengeres része szétrepesz­tetett, a belső elromlott részt megújítjuk; erre a kért' üvegreszt egy forgó tartó szerkezetben füg­gélyesen egymásra helyezzük. Ez a tartószerkezet múrólángok egy koszorújában mozog és függélyes irányban akként állítható be, hogy a lángkoszorú épen a szétrepeszteti üvegrésziek közti részt éri. Az izzó lámpagömb fölső tartóját már most úgy állítjuk be, hogy az üveggömb nem a tartón, hanem az alatta levő üvegrészen nyugszik és a hegesztőhely meglágyulásánál saját súlya által egész 2 mm.-nyi darabbal lefelé sülyedhet, mielőtt a fölső tartóra feküdnék és ez utóbbi ál­tal fölfogatnék. Ezáltal a hegesztőhely önmű­ködően összeszoríttatik, úgy hogy a két üvegrész biztos összeköttetése áll elő. A csatolt rajz a találmány szerinti eljárás keresztülvitelét egy villamos izzólámpánál szem­lélteti. (a) az izzólámpa lerepeszteti- alsó része szá­mára való alsó tartót jelzi, míg a ;(d) üveggöm­böt befogadó fölső tartó (b)-vel van jelölve; a lángkoszorú (e)-vel van jelölve. A (d) üveggömb a hengeres alsó (e) része.n nyugszik. A tartószerkezetet mindkét tartójával for­gásba hozzuk és a lángokat a repesztés helyére irányítjuk. Mihelyt az üveg meglágyul, a fölső (d) üveggömb a meglágyult üveg egyidejű ösz­sztnyomásával addig sülyed le, míg a fölső (b) tartó (f)-nél fölfogja. Most- a lángokat eloltjuk és lehűlés iltán az összeheggosztett üvegtárgyat kivesszük, mire a készülékbe egy újabb összehe­gesztendő tárgyat helyezhetünk. Ezen eljárásnál a behelyezést és a kiszedést gyakorlatlan munkások is végezhetik. Természetes, hogy a fönt leírt eljárás nem­csak valamely üvegtárgy szétrepesztése által ke­letkezett részek, hanem mindenféle önállóan elő­állított üvegtárgyak összehegesztésére is alkalmas. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás üvegtárgyak összehegesztésére, azzal jel­lemezve, hogy az üvegtárgy összehegesztendő részeit egy megfelelő tartóban egyesítendő

Next

/
Thumbnails
Contents